Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Collectanea Theologica
2001, Tom 71, Numer Fasciculus specialis

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gen 22,1-14 : les intuitions parallèles des traditions juive et chrétienne dans le dialogue créatif entre le texte biblique et la communauté de foi Krzysztof Bardski s. 5-13
I classi socialmente deboli alla luce del 2 Sam 11-12 e 1 Re 21 Mieczysław Mikołajczak s. 15-22
"Ich sende meinen Boten vor dir her" (Mk 1,2) " die Gestalt des Elija im Markusevangelium Ryszard Zawadzki s. 23-52
Gesù risorto l'adempimento delle Scritture e la pienezza escatologica : analisi des brano Lc 24,44-49 Tadeusz Mierzwa s. 53-66
Paulusbriefe als Diskurs : zur pragmalinguistischen Analyse der paulinischen Texte Urszula Topczewska s. 67-99
Jesus Christ in the eyes of Jews and Judaism Waldemar Chrostowski s. 101-113
Il celibato dei laici e le virtù teologali Waldemar R. Macko s. 115-129
Il celibato dei laici e le virtù morali Waldemar R. Macko s. 131-146
Les enjeux herméneutique du génie génétique Stanisław Warzeszak s. 147-187
Del mensaje de la nueva evangelización Andrzej F. Dziuba s. 189-204