Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Collectanea Theologica
2001, Tom 71, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Przegląd Teologiczny - Collectanea Theologica" na progu trzeciego tysiąclecia Waldemar Chrostowski s. 5-10
Eschatologia u schyłku tysiąclecia : 38 Sympozjum Biblistów Polskich, Kraków, 12-14 IX 2000 Stanisław Wronka s. 11-18
Teskty eschatologiczne w Listach do siedmiu Kościołów (Ap 2-3) Tomasz Maria Dąbek s. 19-30
"Entos hymon (Łk 17,21) : królestwo Boże "w was" czy "pośród was"? Waldemar Rakocy s. 31-40
Ugarit a Stary Testament Jezry Chmiel s. 41-49
"Jôm Jahwe" jako kategoria eschatologiczna Sylwester Jędrzejewski s. 51-59
Paruzja a sytuacja zmarłych w Chrystusie według 1 Tes 4,13-18 Jan Załęski s. 61-76
Gadara i Madaba : raport z wykopalisk Marian B. Arndt s. 77-81
Przestrzeń sakralna w religiach starożytnej Anatolii Maciej Popko s. 83-89
Przekaz świadectwa Jana Chrzciciela w czwartej Ewangelii Andrzej Suski s. 91-102
Z badań nad retoryką w Listach św. Pawła Magdalena Tkacz s. 103-112
Kilka uwag o V wydaniu Biblii Tysiąclecia Julian Warzecha s. 113-123
"Elenchus Biblicus Polonus 1945-1999" na ukończeniu Piotr Ostański s. 125-134
Biuletyn teologii laikatu (99) Eugeniusz Weron s. 135-152
Biuletyn misjologiczno-religionzawczy (83) Eugeniusz Sakowicz s. 153-197
55. Kongres Studiorum Novi Testamenti Societas, Tal Awiw, 30 VII - 3 VIII 2000 Stanisław Pisarek s. 199-208
Jubileusz Nauczycili Akademickich, Rzym, 3-10 IX 2000 Waldemar Chrostowski s. 209-214
"La Bible et sa culture", M. Quesnel, P. Gruson (red.), Paris 2000 : [recenzja] Julian Warzecha P. Gruson (aut. dzieła rec.) M. Quesnel (aut. dzieła rec.) s. 215-217
"The Polish Journal of Biblical Research", Zdzisław J. Kapera (wyd.), Kraków 2000 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Zdzisław J. Kapera (aut. dzieła rec.) s. 217-220
"Israel in the Book of Kings. The past as a project of social identity", James Richard Linville, Sheffield 1998 : [recenzja] Waldemar Chrostowski James Richard Linville (aut. dzieła rec.) s. 220-223
"Handbook of classical rhetoric in the Hellenistic Period 330 B.C-A.D 400", Stanley E. Porter (red.), Leiden 1997 : [recenzja] Magdalena Tkacz Stanley E. Porter (aut. dzieła rec.) s. 223-227
"Rodzina polska na zesłaniu w ZSRR. Studium pedagogivzne", Małgorzata Stopikowska, Warszawa 2000 : [recenzja] Włodzimierz Osadczy Małgorzata Stopikowska (aut. dzieła rec.) s. 227-229
"La foi dans une societé de la satisfaction immediate", M. Junker-Kenny, M. Tomka, Paris 2000 : [recenzja] Michał Horoszewicz M. Junker-Kenny (aut. dzieła rec.) M. Tomka (aut. dzieła rec.) s. 229-237
"Macedonia. History, monuments, museums", Ioannis Touratsoglou, Athens 1998 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Ioannis Touratsoglou (aut. dzieła rec.) s. 237-240