Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Collectanea Theologica
1984, Tom 54, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Co teologia Marcina Lutra może dać teologii katolickiej? Alfons Nossol s. 5-20
Zarys teologii przestrzeni Czesław Bartnik s. 21-37
Posłuszeństwo władzy świeckiej według 1 T 2,13,17 Jan Załęski s. 39-50
"Doświadczenie Ducha" a "chrzest Duchem" w odnowie charyzmatycznej Dominik Tomczyk s. 51-67
Teologiczne rozumienie historii u Wolfharta Pannenberga Krzysztof Góźdź s. 69-82
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Marian Biskup Andrzej F. Dziuba Antoni Młotek Jan Pryszmont s. 83-98
Biuletyn homiletyczny Bronisław Mokrzycki s. 99-110
Biuletyn katechetyczny Kryspin Z. Kacprzak Władysław Kubik Margarita Sondej s. 111-130
Biuletyn socjologii religii Ryszard Kamiński Władysław Piwowarski s. 131-149
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Tadeusz Dajczer Marian Faliszek Krzysztof Gładkowski Władysław Kowalak s. 151-164
Biuletyn patrystyczny Józef Grzywaczewski Stanisław Kalinkowski Bronisław Kądziela Marek Starowieyski s. 165-177
Główne tendencje eschatologii współczesnej Lucjan Balter s. 179-186
"Dizionario terminologico della scienza biblica", F. Flor Serrano, L. Alonso Schökel, Roma 1981 : [recenzja] Jan Załęski Luis Alonso Schökel (aut. dzieła rec.) F. Flor Serrano (aut. dzieła rec.) s. 187-188
"Antonin Cyril Stojan. Apostle of Church Unity", Ludvik Nemec, New Rochelle 1983 : [recenzja] Leonard Górka Ludvik Nemec (aut. dzieła rec.) s. 188-189
"Doxology. The Praise of God in Worship, Doctrine and Life", Geoffrey Wainwright, Westminster 1980 : [recenzja] Bogusław Nadolski Geoffrey Wainwright (aut. dzieła rec.) s. 189-190
"Die vergleichende Pädagogik in der DDR. Eine disziplingeschichtlische Untersuchung", Adelheid Busch, München 1983 : [recenzja] Janusz Tarnowski Adelheid Busch (aut. dzieła rec.) s. 190-191
"Drogi ku Bogu", Stanisław Kowalczyk, Wrocław 1983 : [recenzja] Stefan Moysa Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 191-192
"Gottes Reich - Jesu Geschick. Jesu ureigener Tod im Licht seiner Basileia-Verkündigung", Heinz Schürmann, Freiburg-Basel-Wien 1983 : [recenzja] Stefan Moysa Heinz Schürmann (aut. dzieła rec.) s. 192-193
"Hoffnung der Weihnacht", Carlo M. Martini, Freiburg-Basel-Wien 1983 : [recenzja] Stefan Moysa Carlo M. Martini (aut. dzieła rec.) s. 193-194
"Unter deinem Schutz. Mariengebete und Betrachtungen", Johannes Paul II, Freiburg-Basel-Wien 1983 : [recenzja] Stefan Moysa Johannes Paul II (aut. dzieła rec.) s. 194
"Im Gespräch", t. II: "1978-1982", Karl Rahner, München 1983 : [recenzja] Stefan Moysa Karl Rahner (aut. dzieła rec.) s. 195-196