Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Collectanea Theologica
1987, Tom 57, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ksiądz Mieczysław Lisiński : ojciec ubogich 1877-1957 Hieronim Eugeniusz Wyczawski s. 5-38
Stela króla Meszy Norbert Mendecki s. 39-48
Idea Boga Paula Tilicha Stanisław Kowalczyk s. 49-61
Sumienie i superego a poczucie winy Marian Wolicki s. 63-74
Biuletyn liturgiczny Stefan Cichy Franciszek Małaczyński Bogusław Nadolski s. 75-89
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Alojzy Marcol Jan Pryszmont Zbigniew Sareło Stanisław Urbański s. 91-105
Biuletyn katechetyczny Władysław Kubik Margarita Sondej Edward Staniek s. 107-122
Biuletyn teologii laikatu Eugeniusz Weron s. 123-135
Biuletyn socjologii religii Ryszard Kamiński Janusz Mariański s. 137-155
Biuletyn patrystyczny Stanisław Kalinkowski Tadeusz Kołosowski Katarzyna Urbaniak s. 157-167
Biuletyn polonijny Józef Bakalarz Jadwiga Plewko s. 169-183
"Ich bin bei euch. Leben im Glauben nach dem Matthäusevangelium", Carlo M. Martini, Freiburg i. Br. 1985 : [recenzja] Roman Bartnicki Carlo M. Martini (aut. dzieła rec.) s. 185-187
"Matthew. A Commentary of His Literary and Theological Art", Robert H. Gundry, Michigan 1982 : [recenzja] Roman Bartnicki Robert H. Gundry (aut. dzieła rec.) s. 187-189
"Tiefenpsychologie und Exegese", t. 1 : "Traum, Mythos, Märchen, Sage und Legende", Eugen Drewermann, Olten-Freiburg i. Br. 1984 : [recenzja] Roman Bartnicki Eugen Drewermann (aut. dzieła rec.) s. 189-192
"Jesus Christus - Lehrer des Lebens. Katechetische Christologie", Freiburg i. Br. 1985 : [recenzja] Roman Bartnicki s. 192-193
"Un culte de possession à Madagascar : le tromba", Jean-Marie Estrade, Paris 1985 : [recenzja] Marek Kozłowski Jean-Marie Estrade (aut. dzieła rec.) s. 194
"Formen der politischen Theologie in Polen", Czesław Stanisław Bartnik, Regensburg 1986 : [recenzja] Józef Kulisz Czesław Stanisław Bartnik (aut. dzieła rec.) s. 195-196
"Civilisations of the Holy Land", P. Johnson, London 1979 : [recenzja] Janusz Frankowski Paul Johnson (aut. dzieła rec.) s. 196-198