Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Collectanea Theologica
2001, Tom 71, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mojżesz i Nehusztan (Lb 21,4-9; 2 Krl 18,4) : próba analizy historii jednej tradycji Janusz Lemański s. 5-24
Podstawy zobowiązań moralnych Izraela w nauczaniu proroków z VIII w. przed Chr. Krzysztof Kietliński s. 25-38
Boże Ojcostwo wewnętrzną zasadą refleksji teologicznej prymasa St. Wyszyńskiego Jolanta Ewartowska s. 39-56
Teologizująca filozofia Petera van Inwagena a teologia fundamentalna Krzysztof Kaucha s. 59-77
Posługa biskupa w świetle dokumentów Międzynarodowej Komisji Mieszanej do dialogu katolicko-prawosławnego Janusz Bujak s. 79-97
Misjologiczne perspektywy teologii królestwa Bożego w nauczaniu encykliki Jana Pawła II "Redemptoris missio" Wojciech Kluj s. 99-116
Z metodologii teologii pastoralnej Mieczysław Olszewski s. 117-129
Miejsce i rola świeckich w apostolskiej działalności Kościoła w świecie Witold Jedynak s. 131-140
Biuletyn liturgiczny (102) Bogusław Nadolski s. 141-172
Biuletyn teologii laikatu (101) Eugeniusz Weron s. 173-187
Otwarcie Dzrwi Świętych w Wielkim Jubileuszu Roku 2000 Jan Miazek s. 189-198
"Biblia w Qumran. Wprowadzenie w lekturę biblijnych rękopisów znad Morza Martwego", Antoni Tronina, Kraków 2001 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Antoni Tronina (aut. dzieła rec.) s. 199-202
"Die biblischen Grundlagen des Primats", Rudolf Pesch, Freiburg 2001 : [recenzja] Jan Załęski Rudolf Pesch (aut. dzieła rec.) s. 202-205
"First Corinthians", Raymond F. Collins, Collegeville, MN 1999 : [recenzja] Jan Załęski s. 205-210
"Eucharystia i jedność", Zbigniew Kiernikowski, Częstochowa 2000 : [recenzja] Bogdan Poniży Zbigniew Kiernikowski (aut. dzieła rec.) s. 210-215
"Oto Ja wam daję Ducha", Zbigniew Godlewski, Warszawa 2000 : [recenzja] Dariusz Bartoszewicz Zbigniew Godlewski (aut. dzieła rec.) s. 216-217
"Repères pour la mission chrétienne. Cinq siècles de tradition missionnaire. Perspectives oecuméniques", (dir.) Klaus Blaser, Peris-Genève 2000 : [recenzja] Jarosław Różański Klaus Blaser (aut. dzieła rec.) s. 217-223
"L'antropologia di p. Massimiliano M. Kolbe. La visione cristologico-mariana dell'uomo negli scritti e nelle conferenze", Paweł Warchoł, Roma 1999-2000 : [recenzja] Jan Załęski Paweł Warchoł (aut. dzieła rec.) s. 223-226
"Znaczenie nowej ewangelizacji dla duszpasterstwa młodzieży. Studium pastoralne", Jan Przybyłowski, Lublin 2001 : [recenzja] Andrzej Blewiński Jan Przybyłowski (aut. dzieła rec.) s. 226-229
"Papieski Instytut Polski w Rzymie - Pontificium Institutum Ecclesiasticum Polonorum in Urbe. Historia i współczesność, t. 3. Sympozjum 1996", Zbigniew Kiernikowski i in. (red.), Rzym 2001 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Zbigniew Kiernikowski (aut. dzieła rec.) s. 229-231
"Księga Jubileuszowa Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży (1919-2000), Jarosław Sokołowski, Łomża 2000 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Jarosław Sokołowski (aut. dzieła rec.) s. 231-234
"Réalité et espérance", V. Elizondo, J. Sobrino (red.), Paris 1999 : [recenzja] Michał Horoszewicz V. Elizondo (aut. dzieła rec.) J. Sobrino> (aut. dzieła rec.) s. 234-244