Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Collectanea Theologica
2001, Tom 71, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Mysterium Incarnationis" jako poprawna i operatywna kategoria biblijna : jej geneza i etapy objawienia w Nowym Testamencie Augustyn Jankowski s. 5-15
Tajemnica Wcielenia w perspektywie Starego Testamentu Georg Hentschel Stanisław Pisarek (tłum.) s. 17-29
"Mysterium Incarnationis" według pism Janowych Stanisław Gądecki s. 31-49
Lekarz i jego posługa w świetle Biblii Waldemar Chrostowski s. 51-67
Refleksja historyczno-egzegetyczna nad tekstem 2 Sm 5,6-8 Janusz Lemański s. 69-85
Znaczenie liturgii w duszpasterstwie młodzieży w świetle nowej ewangelizacji Jan Przybyłowicz s. 87-102
Humanizm chrześcijański jako dar paschalny Andrzej F. Dziuba s. 103-126
Biuletyn teologii laikatu (100) Eugeniusz Weron s. 127-147
Biuletyn misjilogiczno-religioznawczy (85) Eugeniusz Sakowicz s. 149-181
Biuletyn polonijny (49) Eugeniusz Sakowicz s. 183-210
"Uneasy neighbours. Church and state in the New Testament", Walter E. Pilgrim, Minneapolis 1999 : [recenzja] Jan Załęski Walter E. Pilgrim (aut. dzieła rec.) s. 211-214
"Vollendung des Auferstehens. Eine exegetische Untersuchung von 1 Kor 15,51-52 und 1 Thess 4, 13-18", Sebastian Schneider, Würzburg 2000 : [recenzja] Jan Załęski Sebastian Schneider (aut. dzieła rec.) s. 214-217
"Les Épîtres de Paul aux Thessalonicus", Simon Légasse, Paris 1999 : [recenzja] Jan Załęski Simon Légasse (aut. dzieła rec.) s. 218-221
"L'entrée de Jésus à Jérusalem, (Mt 21,1-17). Messianisme et accomplissement des Écritures en Matthieu", Jacques Nieuviarts, Paris 1999 : [recenzja] Jan Załęski Jacques Nieuviarts (aut. dzieła rec.) s. 221-225
"The crucible of Christian morality", J. Ian H. McDonald, London, New York 1998 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba J. Ian H. McDonald (aut. dzieła rec.) s. 225-227
"Godless morality. Keeping religion out of ethics", Richard Holloway, Edinburgh 1999 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Richard Holloway (aut. dzieła rec.) s. 228-230
"Responsibility and Christian ethics", William Schweiker, Cambridge 1999 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba William Schweiker (aut. dzieła rec.) s. 230-232
"Śladami Jezusa", Jacek Kucharski (oprac.), Warszawa 2001 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Jacek Kucharski (aut. dzieła rec.) s. 232-234
"En quête de l'identité. Points de vue biographique, moral, religieux", D. Mieth, H. Häring, M. Junker-Kenny, Fribourg 2000 : [recenzja] Michał Horoszewicz H. Häring (aut. dzieła rec.) M. Junker-Kenny (aut. dzieła rec.) D. Mieth (aut. dzieła rec.) s. 235-243