Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Collectanea Theologica
2001, Tom 71, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kościół wobec Żydów i Judaizmu - 2000 : XII Sympozjum Teologiczne "Kościół a Żydzi i judaizm", Warszawa, 22 XI 2000 Waldemar Chrostowski s. 5-6
Wkład pielgrzymki Jana Pawła II do Ziemi Świętej w dzieło dialogu chrześcijańsko-żydowskiego Stanisław Gądecki s. 7-18
Od dialogu do pojednania : refleksje psychologiczno-religijne nad relacjami chrześcijańsko-żydowskimi Zdzisław Kroplewski s. 19-27
Świadomość historycznej jedności i odpowiedzialności Kościoła : przyczynek hermeneutyczny Stanisław Warzeszak s. 29-40
Żydowskie oświadczenie "Dabru Emet" na temat chrześcijan i chrześcijaństwa (10 IX 2000) z perspektywy katolickiej i polskiej Waldemar Chrostowski s. 41-58
Pneumatologiczne perspektywy teologii misji w "Redemptoris missio" Wojciech Kluj s. 59-76
Idea dialogu między religiami świata w ujęciu współczesnych pluralistów Kazimierz Kondrat s. 77-108
Trudny dialog Kościoła z islamem Eugeniusz Sakowicz s. 109-118
Modlitwa Pańska w tradycji muzułmańskiej : egzegetyczno-teologiczne studum porównawcze : Mt 6,9-13 a hadis Abū Dāwūda, "Tibb", 19 bāb: "Kafya ar-ruqa" Krzysztof Kościelniak s. 119-128
Biuletyn teologicznomoralny (101) Józef Zabielski s. 129-156
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy (84) Eugeniusz Sakowicz s. 157-213
Międzynarodowy Kongres Misyjny, Rzym, 18-22 X 2000 Franciszek Jabłoński s. 215-218
"Il mistero nuziale", Angelo Scola, Roma 1998 : [recenzja] Adam Skreczko Angelo Scola (aut. dzieła rec.) s. 219-221
"Ut unum. Dokumenty Kościoła katolickiego na temat ekumenizmu 1982-1998", Stanisław Celestyn Napiórkowski, Krzysztof Leśniewski, Jadwiga Leśniewska (red.), Lublin 2000 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Jadwiga Leśniewska (aut. dzieła rec.) Krzysztof Leśniewski (aut. dzieła rec.) Stanisław Celestyn Napiórkowski (aut. dzieła rec.) s. 221-225
"Dialog Kościoła z islamem według dokumentów soborowych i posoborowych (1963-1999)", Eugeniusz Sakowicz, Warszawa 2000 : [recenzja] Tadeusz Sakowicz Eugeniusz Sakowicz (aut. dzieła rec.) s. 225-231
"Evolution et foi", B. Van Iersel, Ch. Theobald, H. Häring, Paris 2000 : [recenzja] Michał Horoszewicz H. Häring (aut. dzieła rec.) B. van Iersel (aut. dzieła rec.) Ch. Theobald (aut. dzieła rec.) s. 231-238
"Miejsca święte w Polsce łaskami i cudami słynące", Jan Korcz, Włodzimierz Świderski, Warszawa 2001 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Jan Korcz (aut. dzieła rec.) Włodzimierz Świderski (aut. dzieła rec.) s. 238-240