Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Collectanea Theologica
2000, Tom 70, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Klauzula Mateuszowa" jako problem pastoralny Marian Machinek s. 5-21
Królewskie wyznanie Jezusa przed Sanhedrynem (Łk 22,66-71) Mieczysław Mikołajczak s. 23-30
Tło polityczne, kulturowe i społeczne perykopy o obowiązkach chrześcijanina względem społeczności świeckiej (Rz 13,1-10) Stanisław Bielecki s. 31-51
W służbie misterium Andrzej F. Dziuba s. 53-69
Nowa teologia pracy jako zadanie Kościoła Bronisław Mierzwiński s. 71-88
Zasady etyczne w opiece nad umierającym człowiekiem w nauczaniu Kościoła katolickiego Waldemar Chrostowski s. 89-108
Śmierć, której pragniemy : zasadnicze motywy działania samobójcy Adam Świeżyński s. 109-137
Biuletyn teologicznofundamentalny (4) Henryk Seweryniak s. 139-153
Biuletyn liturgiczny (101) Bogusław Nadolski s. 155-197
Biuletyn teologii laikatu (98) Eugeniusz Weron s. 199-211
"Duch, który jednoczy. Zarys pneumatologii", red. Marek Marczewski, Lublin 1998 : [recenzja] Tadeusz Sakowicz MArek Marczewski (aut. dzieła rec.) s. 213-215
"2000 years of pilgrimage to the Holy Land", Danit Hadari-Salomon, Yehuda Salomon, Deborah Camiel, Petah Tikva 1999 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Deborah Camiel (aut. dzieła rec.) Danit Hadari-Salomon (aut. dzieła rec.) Yehuda Salomon (aut. dzieła rec.) s. 216-218
"Czy wolno mieć nadzieję, że wszyscy będą zbawieni?", Hans Urs von Balthasar, Tarnów 1998 : [recenzja] Ignacy Bokwa Hans Urs von Balthasar (aut. dzieła rec.) s. 219-221
"L'ecclesiologia eucaristica di Yves Congar di Joseph Ratzinger a di Bruno Forte", Zbigniew Gaczyński, Romae 1998 : [recenzja] Józef Krasiński Zbigniew Gaczyński (aut. dzieła rec.) s. 221-223
"Pierwsze dni Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie" Hubert J, Kaczmarski, Henryk Cz. Podolski (red.), Warszawa 2000 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Hubert J. Kaczmarski (aut. dzieła rec.) Henryk Cz. Podolski (aut. dzieła rec.) s. 223-224