Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Collectanea Theologica
2000, Tom 70, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Żydzi w Nowym Testamencie : XI Sympozjum Teologiczne "Kościół a żydzi i judaizm", Warszawa, 15 XII 1999 Waldemar Chrostowski s. 5-6
"Królestwo Boże będzie wam zabrane" (Mt 21,34) : przypowieść o sprzeniewierczych dzierżawcach (Mk 12,1-12 i par.) Stanisław Mędala s. 7-34
"Czyż Bóg odrzucił lud swój?" (Rz 11,1) : teologia odrzucenia i zastąpienia Izraela Michał Czajkowski s. 35-45
Czy Żydzi "nie podobają się Bogu i są wrodzy wszystkim ludziom" (!tes 2,15)? : niewiara w Jezusa Chrystusa a wrogość wobec Niego i Jego wyznawców Waldemar Chrostowski s. 47-68
Starożytne wyobrażenia "góry bogów" a biblijna tradycja Bożej Góry Syjon Michał Baranowski s. 69-77
Świątynia Salomona w Targumie do Pieśni nad Piesniami 3,7-5,1 Krzysztof Bardski s. 79-92
Midraszyczne korzenie chrystologicznej interpretacji Prz 8,22 w "Dialogu" Justyna Męczennika Leszek Misiarczyk s. 93-107
Biuletyn liturgiczny (100) Bogusław Nadolski s. 109-126
Biuletyn polonijny (48) Eugeniusz Sakowicz s. 127-158
"Czynić małe rzeczy z wielką miłością" : II Krajowy Kongres Misyjny, Częstochowa Franciszek Jabłoński s. 159-161
Wystawa "Od Świątyni Jerozolimskiej do Synagogi. Święta pielgrzymie i Mur Zachodni", Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym, 16 III-12 IV 2000 Waldemar Chrostowski s. 163-165
"Dialog w cieniu Auschwitz", Waldemar Chrostowski, Warszawa 1999 : [recenzja] Michał Horoszewicz Waldemar Chrostowski (aut. dzieła rec.) s. 167-177
"Kościół polski wobec antysemityzmu 1989-1999. Konferencja 20 stycznia 1999 r. Materiały", Bohdan W. Oppenheim (oprac.), Kraków 1999 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Bohdan W. Oppenheim (aut. dzieła rec.) s. 178-181
"Radici dell'antigiudaismo in ambiente cristiano. Colloquio Intra-Eccelsiale. Atti del Symposio Teologico-Storico, Citta del Vaticano, 30 ottobre-1 novembre 1997", 2000 : [recenzja] Waldemar Chrostowski s. 181-184
"The foundations of bioethics", H. Tristram Engelhardt Jr, New York-Oxford 1996 : [recenzja] Andrzej Makaro H. Tristram Engelhardt Jr (aut. dzieła rec.) s. 185-190
"Sorting out ethics", Richard M. Hare, Oxfor 1997 : [recenzja] Andrzej Makaro Richard M. Hare (aut. dzieła rec.) s. 190-194
"W stronę trzeciego tysiąclecia. Kościół wobec przemian społeczno-ekonomicznych", Witold Kawecki, Kraków 1999 : [recenzja] Eugeniusz Sakowicz Witold Kawecki (aut. dzieła rec.) s. 194-199
"Le refus d'ordonnee des femmes et la politique de pouvoir", Elisabeth Schüssler Fiorenza, Herman Häring (red.), Paris 1999 : [recenzja] Michał Horoszewicz Elisabeth Schüssler Fiorenza (aut. dzieła rec.) Herman Häring (aut. dzieła rec.) s. 200-208