Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Collectanea Theologica
2000, Tom 70, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wielki Jubileusz Roku 2000 Waldemar Chrostowski s. 5-6
Asyryjska diaspora Izraelitów : wyzwania i perspektywy badawcze Waldemar Chrostowski s. 7-24
Biblijna Betsaida w świetle współczesnych badań Przemysław Nowogórski s. 25-36
Próba nowej interpretacji niektórych liczb w Ewangeliach Andrzej Kowalczyk s. 37-49
Czy "wypełnienie się pism" jest właściwym znaczeniem zwrotu "hetaire, ef'ho parei" u Mt 26,50A? Wojciech Michniewicz s. 51-61
Interpretacja frazy "bogami jesteście" (J 10,34) w świetle tradycji Starego Testamentu i literatury międzytestamentalnej Krzysztof Mielcarek s. 63-85
Bóg Ojciec w refleksji teologicznej : pokłosie Roku Boga Ojca Józef Krasiński s. 87-109
Biuletyn teologicznofundamentalny (3) Henryk Seweryniak s. 111-155
Biuletyn teologii laikatu (97) Eugeniusz Weron s. 157-170
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Eugeniusz Sakowicz s. 171-204
XLVIII Colloquium Biblicum Lovaniense, 28-30 VII 1999 Stanisław Pisarek s. 205-210
XV Lądzkie Sympozjum Liturgiczne, 15 X 1999 Adam Durak s. 211-214
Multimedialny świat Biblii Piotr Briks s. 215-222
"Bible in modern China. The literary and intellectual impact", Irene Eber, Sze-Kar Wan, Roman Malek, Nettetal 1999 : [recenzja] Bernard Wodecki Roman Malek (aut. dzieła rec.) Sze-Kar Wan (aut. dzieła rec.) Irene Weber (aut. dzieła rec.) s. 223-226
"Exile: Old Testament, Jewish and Christian concepts", James M. Scott (ed.), Leiden 1997 : [recenzja] Waldemar Chrostowski James M. Scott (aut. dzieła rec.) s. 226-230
"Super flumina Babylonis : Psalm 136(137) w literaturze polskiej XIX-XX w.", Bogdan Burdziej, Toruń 1999 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Bogdan Burdziej (aut. dzieła rec.) s. 230-233
"Pränatale Diagnostik als ethische Herausforderung", Rajmund Brol, St. Ottilien 1998 : [recenzja] Alojzy Marcol Rajmund Brol (aut. dzieła rec.) s. 233-235
"Das Auslegung der Bergpredigt bei L.N. Tolstoj im Kontekst seines ethisch-religiösen Systems", Marian Maschinek, St. Ottilien 1998 : [recenzja] Alojzy Marcol Marian Maschinek (aut. dzieła rec.) s. 235-239
"Błogosławieństwo stołu (modlitwy przed i po jedzeniu)", Marek Marczewski, Lublin 1998 : [recenzja] Eugeniusz Sakowicz Marek Marczeswski (aut. dzieła rec.) s. 240-241
"Piękno życia chrześcijańskiego", Witold Kawecki, Kraków 1999 : [recenzja] Eugeniusz Sakowicz Witold Kawecki (aut. dzieła rec.) s. 242-244
"Teologia modlitwy", Stanisław Urbański, Warszawa 1999 : [recenzja] Andrzej Baran Stanisław Urbański (aut. dzieła rec.) s. 244-249
"Sekty i nowe ruchy religijne", Bogdan Ferdek, Wrocław 1998 ; {recenzja] Andrzej Anderwald Bogdan Ferdek (aut. dzieła rec.) s. 249-252