Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Collectanea Theologica
1999, Tom 69, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sąd Ducha Świętego : egzegeza i teologia J 16,8-11 Krzysztof Kościelniak s. 5-21
Hermeneutyka Apokalipsy : kilka przydatnych uściśleń Andrzej Kiejza s. 23-38
W strone promieniowania ojcostwa Paweł Bortkiewicz s. 39-53
Potrzeba realizacji charyzmatu eremickiego w czasach współczesnych Ireneusz Werbiński s. 55-70
Śmierć, której rzucamy wyzwanie : wybrane problemy leczenia i opieki nad pacjentami terminalnie chorymi i umierającymi Adam Świeżyński s. 71-95
Godność człowieka umierającego : potrzeby duchowe Waldemar Chrostowski s. 97-115
Ewangelia i Dzieje Apostolskie św. Łukasza : bibliografia publikacji w Polsce za lata 1986(85)-1997 Mirosław Kiedzik s. 117-138
Biuletyn patrystyczny (51) Tadeusz Kołosowski s. 139-151
Biuletyn liturgiczny (99) Bogusław Nadolski s. 153-170
Biuletyn teologii laikatu (96) Eugeniusz Weron s. 171-187
"Gramatyka języka hebrajskiego w zarysie", Alfred Tschirschnitz, Kalina Wojciechowska, Warszawa 1996 : [recenzja] Antoni Dreja Alfred Tschirschnitz (aut. dzieła rec.) Kalina Wojciechowska (aut. dzieła rec.) s. 189-191
"Biblijny Izrael - dzieje i religia", Waldemar Chrostowski, Gniezno 1998 : [recenzja] Mirosław Kiedzik Waldemar Chrostowski (aut. dzieła rec.) s. 191-195
"Pisidian Antioch. "The Journeys of St. Paul to Antioch", Mehmet Taşlialan, Ankara 1997 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Mehmet Taşlialan (aut. dzieła rec.) s. 195-198
"Mezopotamia", Georges Roux, Warszawa 1998 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Georges Roux (aut. dzieła rec.) s. 199-203
"Mitologia Greków i Rzymian", Zygmunt Kubiak, Warszawa 1997 : [recenzja] Julian Warzecha Zygmunt Kubiak (aut. dzieła rec.) s. 203-208
"Wczesnochrześcijańska katecheza (do Edyktu Mediolańskiego - 331 r.)", Roman Murawski, Płock 1999 : [recenzja] Eugeniusz Sakowicz Roman Murawski (aut. dzieła rec.) s. 208-210
"Bóg na nieludzkiej ziemi. Życie religijne w hitlerowskich obozach koncentracyjnych (Oświęcim-Majdanek-Stutthof)", Wiesław Jan Wysocki, Warszawa 1999 : [recenzja] Eugeniusz Sakowicz Wiesław Jan Wysocki (aut. dzieła rec.) s. 210-214
"Aksjologiczny wymiar religii w twórczości Aleksandra Mienia. Studium analityczno-krytyczne", Tadeusz Pikus, Warszawa 1998 : [recenzja] Józef Krasiński Tadeusz Pikus (aut. dzieła rec.) s. 214-222
"Maladie et guérison", J.-M, Chauvet, M. Tomka (red.), Paris 1998 : [recenzja] Michał Horoszewicz J.-M. Chauvet (aut. dzieła rec.) M. Tomka (aut. dzieła rec.) s. 223-231
"Questions en suspens", Christoph Theobald, Diethmar Mieth (red.), Paris 1999 : [recenzja] Michał Horoszewicz Diethmar Mieth (aut. dzieła rec.) Christoph Theobald (aut. dzieła rec.) s. 232-241