Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Collectanea Theologica
1999, Tom 69, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Hebrajskie pojęcie Boskiego królowania Mieczysław Mikołajczak s. 5-12
Forma i struktura literacka Księgi Wyjścia 19-24 Zdzisław Pawłowski s. 13-26
Cierpienia obecnego czasu "nie stanowią zagrożenia dla" (οὐκ ἄζια πρόϛ) chwały, która ma się w nas objawić Andrzej Gieniusz s. 27-47
Orędzie ewangelizacyjne Ducha Świętego Andrzej F. Dziuba s. 49-69
Teologia rzeczywistości ziemskich Jerzy Lewandowski s. 71-84
Elementy rzeczywistości mitycznej w New Age Sławomir Jagodziński s. 85-99
Duchowe aspekty paliatywnej opieki pediatrycznej Waldemar Chrostowski s. 101-116
Biuletyn liturgiczny (98) Bogusław Nadolski s. 117-150
Biuletyn teologicznomoralny (99) Józef Zabielski s. 151-171
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy (80) Eugeniusz Sakowicz s. 173-203
"Wołanie o Chrystusa. Wielkie antyfony "O!", Emilia Ehrlich, Poznań-Warszawa 1998 : [recenzja] Jurand-Maria Bakalarczyk Emilia Ehrlich (aut. dzieła rec.) s. 212-213
"Ambona i literatura. Eseje z historii wzajemnych powiązań", Antoni Bednarek, Tarnów 1998 : [recenzja] Stanisław Cieślak Antoni Bednarek (aut. dzieła rec.) s. 213-217
"Duszpasterstwo w społeczeństwie pluralistycznym", Ryszard Kamiński, Lublin 1998 : [recenzja] Mirosław Kalinowski Ryszard Kamiński (aut. dzieła rec.) s. 217-220
"Sekty, sekty...", Aleksander Posacki, Wojciech Śledziński, Dorota Zarębska-Piotrowska, Jerzy Brusiło, Kielce 1997 : [recenzja] Piotr Włodkowski Jezry Brusiło (aut. dzieła rec.) Aleksander Posacki (aut. dzieła rec.) Dorota Zarębska-Piotrowska (aut. dzieła rec.) Wojciech Śledziński (aut. dzieła rec.) s. 221-222
"Les écritures saintes des femmes", Pui-lan Kwok, Elisabeth Schüssler Fiorenza (ed.), Paris 1998 : [recenzja] Michał Horoszewicz Elisabeth Schüssler Fiorenza (aut. dzieła rec.) Pui-lan Kwok (aut. dzieła rec.) s. 222-229
"La fin du monde est-elle venue?", Séan Freyne, Nicholas Lash (ed.), Paris 1998 : [recenzja] Michał Horoszewicz Séan Freyne (aut. dzieła rec.) Nicholas Lash (aut. dzieła rec.) s. 229-240