Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Collectanea Theologica
1999, Tom 69, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ku nowej chrześcijańskiej teologii judaizmu : X Jubileuszowe Sympozjum Teologiczne "Kościół a Żydzi i judaizm", Warszawa, 14 V 1998 Waldemar Chrostowski s. 5-10
Czy jest potrzebna nowa chrześcijańska teologia judaizmu? Waldemar Chrostowski s. 11-36
Podstawowe elementy nowej chrześcijańskiej teologii judaizmu Łukasz Kamykowski s. 37-59
Stare i nowe : Charles Péguy – człowiek niemożliwej syntezy Katarzyna R. Pereira s. 71-88
Biuletyn katechetyczny (85) Władysław Kubik s. 89-111
Biuletyn ekumeniczny (2) Ewa Jóźwiak s. 113-135
Biuletyn teologii laikatu (95) Eugeniusz Weron s. 137-153
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy (80) Eugeniusz Sakowicz s. 155-213
"The Jews in their land in the Talmudic age (70-640 C.E.)", Gedaliah Alon, Cambridge, MA-London 1996 : [recenzja] Waldemar chrostowski Gedaliah Alon (aut. dzieła rec.) s. 215-220
"Kościoły wobec przejawów antysemityzmu", Grzegorz Ignatowski, Łódź 1999 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Grzegorz Ignatowski (aut. dzieła rec.) s. 220-225
"Patrologia", Franciszek Drączkowski, Pelplin-Lublin 1998 : [recenzja] Marek Marczewski Franciszek Drączkowski (aut. dzieła rec.) s. 225-228
"Scientia liturgica. Manuale di liturgia", t. I-IV, Anscar Chupungco (red.), Casale Monferrato 1998 : [recenzja] Adam Durak Anscar Chupungco (aut. dzieła rec.) s. 228-234