Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Collectanea Theologica
1999, Tom 69, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
36 Sympozjum Biblistów Polskich Waldemar Chrostowski s. 5-8
Językowy obraz wspólnoty : (na materiale Nowego Testamentu w przekładzie ks. J. Wujka) Danuta Bieńkowska s. 9-19
Uwagi i refleksje na marginesie przekładu Starego Testamentu w Biblii Warszawsko-Praskiej Julian Warzecha s. 21-32
Księga Koheleta w przekładach św. Hieronima : diachroniczne aspekty pracy translacyjnej Krzysztof Bardski s. 33-46
Najstarsze tłumaczenia Pięcioksięgu Antoni Tronina s. 47-62
Trudności związane z tłumaczeniem Pisma Świętego na przykładzie 2. Księgi Machabejskiej Stanisław Gądecki s. 63-96
W obronie Słowa Bożego : krytyczne uwagi na temat projektu końcowego dokumentu II Polskiego Synodu Plenarnego pod tytułem "Posługa słowa" Stanisław Haręzga s. 97-104
Humanissimus auctor : na 50-lecie przekładu Pisma Świętego Nowego Testamentu dokonanego przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego Hubert Jerzy Kaczmarski s. 105-111
Biuletyn teologicznofundamentalny (2) Henryk Seweryniak s. 113-149
Biuletyn teologicznomoralny (98) Józef Zabielski s. 151-166
I Ogólnopolskie Sympozjum Mistyki : Sekcja Teologii Duchowości Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa, 23 IV 1998 Marek Szymula s. 167-173
Międzynarodowy Kongres Society of Biblical Literatury, Kraków, 19-22 VII 1998 Zdzisław Pawłowski s. 175-178
53 Kongres Studiorum Novi Testamenti Societas, Kopenhaga, 4-8 VIII 1998 Stanisław Pisarek s. 179-183
Symposium Moldavianum, Neamt, 4-11 IX 1998 Stanisław Pisarek s. 185-189
"Theology of the Old Testament. Testimony, dispute, advocacy", Walter Brueggemann, Minneapolis 1997 : [recenzja] Zdzisław Pawłowski Walter Brueggemann (aut. dzieła rec.) s. 191-195
"The myth of the empty land. A study in the history and archaeology of Judah during the "exilic" period", Hans M. Barstad, Oslo 1996 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Hans M. Barstad (aut. dzieła rec.) s. 195-199
"The inscriptions of Tiglath-pileser III, King of Assyria. Critical edition, with introductions, translations, and commentary", Hayim Tadmor, Jerusalem 1994 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Hayim Tadmor s. 199-203
"Maryja w nowym Testamencie", John McHugh, Niepokalanów 1998 : [recenzja] Grzegorz M. Bartosik John McHugh (aut. dzieła rec.) s. 203-207
"Ikona - okno ku wieczności", Michel Quenot, Białystok 1997 : [recenzja] Elżbieta Mendyk Michel Quenot (aut. dzieła rec.) s. 207-208
"Życie duchowe chrześcijanina według św. Pawła i św. Tomasza z Akwinu", Servais Théodore Pinckaers, Poznań 1998 : [recenzja] Eugeniusz Weron Servais Théodore Pinckaers (aut. dzieła rec.) s. 208-211
"Kościół katolicki w społeczeństwie obywatelskim", Janusz Mariański, Lublin 1998 : [recenzja] Cezary Kostro Janusz Mariański (aut. dzieła rec.) s. 211-215
"Éthique et génétique", Lisa Sowle-Cahill, Paris 1998 : [recenzja] Michał Horoszewicz Lisa Sowle-Cahill (aut. dzieła rec.) s. 215-223