Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Collectanea Theologica
1990, Tom 60, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rachunek sumienia Ludu Bożego na przykładzie NE 9,6-37 Waldemar Chrostowski s. 5-17
Greckie i łacińskie tłumaczenia Psałterza Marian Gołębiewski s. 19-44
Trynitarna geneza Eucharystii społecznej według polskich teologów katolickich okresu posoborowego Adam Wojtczak s. 45-62
Teologiczny wymiar praw człowieka Ireneusz Mroczkowski s. 63-74
Eschatologiczny sens Teilhardowskiej idei pleromizacji Franciszek Dylus s. 75-82
Polityka w świetle nauki społęcznej Kościoła Piotr Jarecki s. 83-93
Biuletyn teologicznomoralny Andrzej F. Dziuba Alojzy Marcol Stanisław Urbański Andrzej Świątczak s. 95-107
Biuletyn patrystyczny Jan Gliściński Tadeusz Kołosowski Wincenty Myszor s. 109-118
Biuletyn katechetyczny Andrzej Hajduk Władysław Kubik Zbigniew Marek s. 119-132
Biuletyn teologii laikatu Eugeniusz Weron Michał Wojciechowski s. 133-146
Biuletyn polonijny Józef Bakalarz s. 147-163
XIII Kongres Międzynarodowej Organizacji Studiów Starego Testamentu - Leuven, 27 VIII-1 IX 1989 Waldemar Chrostowski s. 165-168
"Bibbia come parola di Dio. Introduzione generale alla Sacra Scrittura", Valerio Mannucci, Brescia 1991 : [recenzja] Julian Warzecha Valerio Mannucci (aut. dzieła rec.) s. 169-171
"Der Missionsgedanke des Johannesevangeliums. Ein Beitrag zur johanneischen Soteriologie und Ekklesiologie", Miguel Rodríguez Ruiz, Würzburg 1987 : [recenzja] Roman Bartnicki Miguel Rodríguez Ruiz (aut. dzieła rec.) s. 171-172
"Bau der Gemeinde. Das paulinische Wortfeld "oikodomē (ep) oikodomein", Ingrid Kitzberger, Würzburg 1986 : [recenzja] Roman Bartnicki Ingrid Kitzberger (aut. dzieła rec.) s. 172-174
"Königin, ohne Tod in den Himmel aufgenommen. Das Siegel der göttlichen Offenbarung. Mit einem Geleitwort von Bischof Dr. Rudolf Graber", Manfred Forderer, Stein am Rhein 1988 : [recenzja] Stanisław Celestyn Napiórkowski Manfred Forderer (aut. dzieła rec.) s. 174-175
"Maria in der Glaubensverkündigung", Alfred Läpple, Ottilien 1988 : [recenzja] Stanisław Celestyn Napiórkowski Alfred Läpple (aut. dzieła rec.) s. 175-177
"Divergenzen in der Mariologie. Zur ökumenischen Diskussion um die Mutter Jesu", wyd. Heinrich Petri, Regensburg 1989 : [recenzja] Stanisław Celestyn Napiórkowski Heinrich Petri (aut. dzieła rec.) s. 177-178
"Jesus Christus als Sinn der Geschichte bei Wolfhart Pannenberg", Krzysztof Góźdź, Regensburg 1988 : [recenzja] Czesław S. Bartnik Krzysztof Góźdź (aut. dzieła rec.) s. 179-181
"Gemeinschaft der Heiligen. Grund, Wesen und Struktur der Kirche", Miguel María Garijo-Guembe, Düsseldorf 1988 : [recenzja] Lucjan Balter Miguel María Garijo-Guembe (aut. dzieła rec.) s. 181-183
"Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. Grundriss der Gnadenlehre", Alexandre Ganoczy, Düsseldorf 1989 : [recenzja] Lucjan Balter Alexandre Ganoczy (aut. dzieła rec.) s. 183-185
"Liberation Theology and Christian Liberation", Fausto Gomez, Manila 1987 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Fausto Gomez (aut. dzieła rec.) s. 185-186
"Teologowie wyzwolenia", Bottista Mondin, tł. Rajmund Borkowski, Warszawa 1988 : [recenzja] Janusz Królikowski Rajmund Borkowski (aut. dzieła rec.) Bottista Mondin (aut. dzieła rec.) s. 186-187
"Celebrare la confermazione", Angelo Cecchinato, Padova 1987 : [recenzja] Adam Durak Angelo Cecchinato (aut. dzieła rec.) s. 187-188
"Urklang der Zukunft. New Age und Musik", Peter Bubmann, Stuttgart 1988 : [recenzja] Zbigniew Sareło Peter Bubmann (aut. dzieła rec.) s. 188-190
"Durchbruch zur Innenwelt. Spirituelle Impulse aus New Age und Esoterik in kritischer Beleuchtung", Hans-Jürgen Ruppert, Stuttgart 1988 : [recenzja] Zbigniew Sareło Hans-Jürgen Ruppert (aut. dzieła rec.) s. 190-192