Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Collectanea Theologica
1990, Tom 60, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rodzeństwo wierzących Helmut Juros s. 5-6
Materiały z sympozjum "Kościół a Żydzi i Judaizm" zorganizowanego przez Akademię Teologii Katolickiej, (Warszawa, 5-6 VI 1989) s. 7-9
Żydzi i Judaizm w nauczaniu Jana Pawła II Ryszard Rubinkiewicz s. 11-18
Zasadnicze aspekty reorientacji Kościoła wobec Żydów i Judaizmu Waldemar Chrostowski s. 19-30
Co to znaczy, że Jezus jest Żydem? Michał Czajkowski s. 31-41
Ziemia Izraela w świadomości żydowskiej Stanisław Krajewski s. 43-60
Wobec Boga i zagłady : żydowskie życie religijne czasu Szoah Konstanty Geber s. 61-73
Kościół w dialogu ekumenicznym a dialog chrześcijańsko-żydowski Michał Klinger s. 75-83
Kościoły RFN wobec Szoah 1945-1985 Andrzej Kosiński s. 85-89
Czy siostry karmelitanki mogą modlić się w Oświęcimiu? Stanisław Musiał s. 91-106
The Church, Jews and Judaism Waldemar Chrostowski s. 107-111
Dialog chrześciajńsko-żydowski : wybrana bibliografia polskojęzyczna 1964-1989 Ewa Jóźwiak Anna Kuśmirek s. 113-118
Biuletyn liturgiczny Stefan Cichy Czesław Krakowiak Bogusław Nadolski s. 119-134
Biuletyn teologicznomoralny Aniela Dylus Andrzej F. Dziuba Bogusław Inlender Alojzy Marcol Ryszard Otowicz Zbigniew Sareło Henryk Skorowski s. 135-163
Biuletyn socjologii religii Romuald Jaworski Ryszard Kamiński Janusz Mariański Władysław Piwowarski s. 165-179
"A Rabbinic Commentary on the New Testament: The Gospels of Matthew, Mark and Luke", Samuel Tobias Lachs, New York 1987 : [recenzja] Roman Bartnicki Samuel Tobias Lachs (aut. dzieła rec.) s. 181-182
"Pastoral Theologie", t. 1: "Fundamentalpastoral", P. M. Zulehner, Düsseldorf 1989 : [recenzja] Ryszard Kamiński Paul Michael Zulehner (aut. dzieła rec.) s. 182-184
"Biblia Gentium. Primo contributo per un indice delle citazioni, dei riferimenti e delle allusioni alla Bibbia negli autori pagani, greci e latini, di età imperiale", Giancarlo Rinaldi, Roma 1989 : [recenzja] Jan Gliściński Giancarlo Rinaldi (aut. dzieła rec.) s. 184-188
"Eucharistie. Geschichte, Theologie, Pastoral", Hans Bernhard Meyer, Regensburg 1989 : [recenzja] Lucjan Balter Hans Bernhard Meyer (aut. dzieła rec.) s. 188-190