Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Collectanea Theologica
1990, Tom 60, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konflikt sumienia Edmund Kowalski s. 5-13
Antropologiczne założenia powołania chrześcijańskiego w ujęciu Enda McDonagha Anna Zawadzka s. 15-33
Funkcjonowanie subiektywnej normy moralności Edmund Kowalski s. 35-43
Geneza i założenia metodologiczne antropologii teologicznofundamentalnej W. Pannenberga Henryk Seweryniak s. 45-65
Biuletyn liturgiczny Gerard Bernacki Waldemar Chrostowski Stanisław Krajewski Bogusław Nadolski s. 67-80
Biuletyn katechetyczny Władysław Kubik Tadeusz Loska Zbigniew Marek s. 81-106
Biuletyn teologii laikatu Andrzej F. Dziuba Eugeniusz Weron s. 107-126
Biuletyn socjologii religii Bogdan Biela Marian Dąbrowski Ryszard Kamiński Janusz Mariański Krystyna Szewc s. 127-146
Biuletyn patrystyczny Jan Gliściński Jolanta Kamińska Joanna Suska Barbara Walicka s. 147-157
Biuletyn polonijny Józef Bakalarz Roman Dzwonkowski Katarzyna Paradowska Edward Walewander s. 159-174
"Neue Summe Theologie", t. 2 : "Die neue Schopfung", wyd. Peter Eicher, Freiburg-Basel-Wien 1989 : [recenzja] Lucjan Balter Peter Eicher (aut. dzieła rec.) s. 175-176
"Der drereine Gott und die eine Menschheit", Freiburg-Basel-Wien 1989 : [recenzja] Lucjan Balter s. 177-178
"Die biblische Urgeschichte. Gottes Traum von Mensch und Welt", Freiburg-Basel-Wien 1989 : [recenzja] Józef Wiesław Rosłon Hans Schwarz (aut. dzieła rec.) s. 178-182
"Beiträge zur Psalmenforschung. Psalm 2 und 22", oprac. i wyd. Josef Schreiner, Würzburg 1988 : [recenzja] Józef Wiesław Rosłon Josef Schreiner (aut. dzieła rec.) s. 182-186
"Teologia małżeństwa i rodziny w nauczaniu biskupów polskich 1945-1980", Czesław Murawski, Sandomierz 1988 : [recenzja] Anna Zawadzka Czesław Murawski (aut. dzieła rec.) s. 186-188
"Obłok niewiedzy i inne dzieła", wstęp Clifton Wolters, tł. Witold Ostrowski, Warszawa 1988 : [recenzja] Janusz Królikowski Witold Ostrowski (aut. dzieła rec.) Clifton Wolters (aut. dzieła rec.) s. 188-190
"Szkice o teologii polskiej", red. Stanisław Celestyn Napiórkowski, Poznań 1988 : [recenzja] Janusz Królikowski Stanisław Celestyn Napiórkowski (aut. dzieła rec.) s. 190-191
"Jezus Chrystus - historia i tajemnica", red. Wincenty Granat, Edward Kopeć, Lublin 1988 : [recenzja] Janusz Królikowski Wincenty Granat (aut. dzieła rec.) Edward Kopeć (aut. dzieła rec.) s. 191-192