Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Collectanea Theologica
1990, Tom 60, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O naśladowaniu Jezusa (Mt 8,18-22; Łk 9,57-60) Kazimierz Romaniuk s. 5-14
Nowa Pięćdziesiątnica Roman Karwacki s. 15-20
Mysteria vitae Christi a poszukiwania współczesnej chrystologii Janusz Królikowski s. 21-31
Samobójstwo wołaniem o pomoc Edmund Kowalski s. 33-46
Normatywny charakter Bożego powołania w ujęciu Enda McDonagha Anna Zawadzka s. 47-61
Biuletyn liturgiczny Stefan Cichy Adam Durak Bogusław Nadolski s. 63-74
Biuletyn katechetyczny Stanisław Bogaczewicz Karol Czachajda Paweł Konarzewski Władysław Kubik Margarita Sondej s. 75-94
Biuletyn teologii laikatu Eugeniusz Weron Michał Wojciechowski s. 95-108
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Władysław Kowalak Roberto Marin-Guzman Henryk Zimoń Eugeniusz Sakowicz (tłum.) s. 109-124
Biuletyn patrystyczny Józef Naumowicz Kazimierz Obrycki Marek Starowieyski Tomasz Waliszewski Jerzy Wojtczak s. 125-134
Biuletyn polonijny Józef Bakalarz s. 135-150
Kard. A. Hlond w ocenie zachodnioniemieckiego moralisty Franciszek Stopniak s. 151-155
"Die Ethik des Protestatntismus von der Reformation bis zur Gegenwart", Christopher Frey, Gütersloh 1989 : [recenzja] Alojzy Marcol Christopher Frey (aut. dzieła rec.) s. 157-159
"Unsere Fragen und das Alte Testament. Wiederentdecke Lebensweisung", Norbert Lohfink, Freiburg-Basel-Wien 1988 : [recenzja] Józef Wiesław Rosłon Norbert Lohfink (aut. dzieła rec.) s. 159-163
"Voir et entendre Dieu avec les Psaumes ou la liturgie prophétique du second Temple à Jérusalem", Raymond Jacques Tournay, Paris 1988 : [recenzja] Tadeusz Brzegowy Raymond Jacques Tournay (aut. dzieła rec.) s. 163-167
"Dopowiedzenia chrystologii biblijnej", Augustyn Jankowski, Poznań 1987 : [recenzja] Janusz Królikowski Augustyn Jankowski (aut. dzieła rec.) s. 167-168
"Elementy chrystologii", Tomasz Węcławski, Poznań 1988 : [recenzja] Janusz Królikowski Tomasz Węcławski (aut. dzieła rec.) s. 168-169
"Izajasz wieszczem Chrystusa", Józef Paściak, Katowice 1987 : [recenzja] Janusz Królikowski Józef Paściak (aut. dzieła rec.) s. 169-170
"Człowiek i Bóg w nauce świętego Augustyna", Stanisław Kowalczyk, Warszawa 1988 : [recenzja] Janusz Królikowski Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 170-171
"Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej", t. 1: "Chrystus nasza Pascha", Wacław Hryniewicz, Lublin 1987 : [recenzja] Janusz Królikowski Wacław Hryniewicz (aut. dzieła rec.) s. 172-174
"Unser jenseitiger Leib. Zuversicht aus dem Apostolischen Glaubensbekenntnis", Ernst Hofmann, Leutesdorf 1987 : [recenzja] Janusz Królikowski Ernst Hofmann (aut. dzieła rec.) s. 174-175
"Dynamika wiary", Paul Tillich, tł. Adam Szostkiewicz, Poznań 1987 : [recenzja] Janusz Królikowski Adam Szostkiewicz (aut. dzieła rec.) Paul Tillich (aut. dzieła rec.) s. 175
"Wiara z doświadczenia. O możliwości spotkania z Bogiem", Josef Imbach, tł. M. Stelmachowska, Warszawa 1988 : [recenzja] Janusz Królikowski Josef Imbach (aut. dzieła rec.) Maria Stelmachowska (aut. dzieła rec.) s. 175-176
"Teologowie Trzeciego Świata. Jedenaście szkiców biograficznych z Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej", red. Hans Waldenfels, tł. Beata Kita, Warszawa 1987 : [reecnzja] Janusz Królikowski Beata Kita (aut. dzieła rec.) Hans Waldenfels (aut. dzieła rec.) s. 176