Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Collectanea Theologica
1989, Tom 59, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jezus i jawnogrzesznica (J 7,53 - 8,11) Kazimierz Romaniuk s. 5-14
Jerozolima - stolica Pomazańca Pańskiego w świetle Psalmów Tadeusz Brzegowy s. 15-44
Ocena moralna interwencji biomedycznych dotyczących procesu przekazywania i początków życia ludzkiego Edmund Kowalski s. 45-59
Powołanie chrześcijańskie jako zasada teologii moralnej w ujęciu Enda McDonagha Anna Zawadzka s. 61-76
W poszukiwaniu żywej nadziei : na podstawie "Compendium theologiae" św. Tomasza z Akwinu Janusz Królikowski s. 77-87
Z dziejów relacji między wiarą i nauką w XVII wieku : "Prae-Adamitae" Izaaka de La Peyrère Elżbieta Nowosad s. 89-100
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Aniela Dylus Alojzy Marcol Zbigniew Sareło Henryk Skorowski s. 101-115
Biuletyn katechetyczny Eugeniusz Błaszczyk Władysław Kubik s. 117-130
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Władysław Kowalak Roberto Marin-Guzman Eugeniusz Sakowicz Eugeniusz Sakowicz (aut. dzieła rec.) s. 131-144
Biuletyn patrystyczny Józef Grzywaczewski Kazimierz Obrycki Marek Starowieyski Jerzy Wojtczak s. 145-152
Księdza Profesora Stanisława Olejnika opus vitae Tadeusz Sikorski s. 153-158
"Western Spirituality : Historical Roots, Ecumenical Routes", wyd. M. Fox, Santa Fe 1979 : [recenzja] Marian Kanior Matthew Fox (aut. dzieła rec.) s. 159-160
"An Introduction to the Medieval Mystics of Europe", wyd. Paul E. Szarnach, New York 1984 : [recenzja] Marian Kanior Paul E. Szarnach (aut. dzieła rec.) s. 160-162
"Granice życia. Dylematy współczesnej bioetyki", Tadeusz Ślipko, Warszawa 1988 : [recenzja] Henryk Skorowski Tadeusz Ślipko (aut. dzieła rec.) s. 162-164
"Personales Gottesverständnis in heutiger Moraltheologie auf dem Hintergrund der Theologien von K. Rahner und H. U. v. Balthasar", Josef Romelt, Innsbruck-Wien 1988 : [recenzja] Lucjan Balter Josef Romelt (aut. dzieła rec.) s. 165-167
"Das Papstamt im Disput zwischen Lutheranern und Katholiken. Schwerpunkte von der Reformation bis zur Gegenwart", Wolfgang Klausnitzer, Innsbruck-Wien 1987 : [recenzja] Lucjan Balter Wolfgang Klausnitzer (aut. dzieła rec.) s. 167-170
"Philosophisches Wörterbuch", wyd. Alois Halder, Max Müller, Freiburg-Basel-Wien 1988 : [recenzja] Mieczysław Bombik Alois Halder (aut. dzieła rec.) Max Müller (aut. dzieła rec.) s. 170-171
"Argumente für Gott. Gott-Denker von der Antike bis zur Gegenwart, Ein Autoren-Lexikon", Karl-Heinz Weger, Klemens Bossong, Freiburg-Basel-Wien 1987 : [recenzja] Edmund Morawiec Klemens Bossong (aut. dzieła rec.) Karl-Heinz Weger (aut. dzieła rec.) s. 171-172
"The Shame and the Sacrifice", Edwin Robertson, London 1987 : [recenzja] Edmund Morawiec Edwin Robertson (aut. dzieła rec.) s. 172-174