Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Collectanea Theologica
1989, Tom 59, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Powstanie Ewangelii synoptycznych według hipotezy dwóch Ewangelii w ujęciu Bernharda Orcharda Roman Bartnicki s. 5-25
"Żyjemy dla Pana, umieramy dla Pana..." : św. Paweł o proegzystencji chrześcijanina w 2 Kor 5,15 i Rz 14,7-8 Ewa Józefa Jezierska s. 27-33
Communio Roman Karwacki s. 35-43
Bierzmowanie jako sakrament duchowej otwartości w refleksji św. Tomasza z Akwinu Janusz Królikowski s. 45-49
Zaburzenia nerwicowe a sumienie Marian Wolicki s. 51-57
Biuletyn liturgiczny Jan Miazek Bogusław Nadolski Edward Strycharz s. 59-71
Biuletyn teologicznomoralny Bogusław Inlender Alojzy Marcol Ryszard Otowicz Henryk Skorowski s. 73-86
Biuletyn teologii laikatu Waldemar Seremak Eugeniusz Weron s. 87-103
Biuletyn socjologii religii Janusz Mariański Władysław Piwowarski Kazimierz Ryczan s. 105-118
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Józef Glemp Władysław Kowalak Roman Malek Michaela Zofia Pawlik Eugeniusz Sakowicz s. 119-133
Biuletyn polonijny Józef Bakalarz Krystyna Frenkiel Maria Paradowska s. 135-146
Wpływ religijności na działania katolików polskich w latach 1981 i 1982 Tadeusz Wołoszyn s. 147-163
Sympozjum maryjno-mariologiczne w mariańskim domu studiów w Lublinie Piotr Smoliński s. 165-167
Sympozjum z okazji 20 rocznicy encykliki "Humanae vitae" Jacek Burnus s. 169-172
"Über den Sinn des Lebens und über die Philosophie", Joseph M. Bocheński, Freiburg [etc.] 1987 : [recenzja] Mieczysław Bombik Józef M. Bocheński (aut. dzieła rec.) s. 173-175
"Neue Summe Theologie", t. I: "Der lebendige Gott , wyd. Peter Eicher, Freiburg-Basel-Wien 1988 : [recenzja] Lucjan Balter Peter Eicher (aut. dzieła rec.) s. 175-177
"Buber für Christen. Eine Herausforderung", Eugen Biser, Freiburg-Basel-Wien 1988 : [recenzja] Lucjan Balter Eugen Biser (aut. dzieła rec.) s. 177-178
"Dogmatik im Fragment. Gesammelte Studien", Otto Hermann Pesch, Mainz 1987 : [recenzja] Stefan Moysa Otto Hermann Pesch (aut. dzieła rec.) s. 178-179
"Aschermittwoch der Theologie", Ivo Höllhuber, Stein am Rhein 1986 : [recenzja] Stefan Moysa Ivo Höllhuber (aut. dzieła rec.) s. 180
"Die frühen Christen. Wie die Römer sie sahen", Robert L. Wilken, Graz-Wien-Köln 1986 : [recenzja] Jan Gliściński Robert L. Wilken (aut. dzieła rec.) s. 180-182
"Początki doktryny chrześcijańskiej", John N. D. Kelly, tł. Julia Mrukówna, Warszawa 1988 : [recenzja] Janusz Królikowski John N. D. Kelly (aut. dzieła rec.) Julia Mrukówna (aut. dzieła rec.) s. 183-184
"Wprowadzenie do religioznawstwa", Günter Lanczkowski, tł. Andrzej Bronk, Warszawa 1986 : [recenzja] Tadeusz Kłakowski Andrzej Bronk (aut. dzieła rec.) Günter Lanczkowski (aut. dzieła rec.) s. 184-185
"Teologia pokoju. Materiały z sympozjum Sekcji Dogmatycznej Teologów Polskich, Łódź-Łagiewniki, 16-18 września 1985", red. S. C. Napiórkowski, Niepokalanów 1988 : [recenzja] Stanisław Rabiej Stanisław Celestyn Napiórkowski (aut. dzieła rec.) s. 186-187
"Spór o Matkę. Mariologia jako problem ekumeniczny", Stanisław Celestyn Napiórkowski, Lublin 1988 : [recenzja] Janusz Królikowski Stanisław Celestyn Napiórkowski (aut. dzieła rec.) s. 187-188
"Matka Odkupiciela. Komentarz do encykliki "Redemptoris Mater"", red. Stanisław Grzybek, Kraków 1988 : [recenzja] Janusz Królikowski Stanisław Grzybek (aut. dzieła rec.) s. 188-189
"Wierzcie moim dziełom. Funkcja motywacyjna cudu w teologii XX wieku", Marian Rusecki, Katowice 1988 : [recenzja] Janusz Królikowski Marian Rusecki (aut. dzieła rec.) s. 189-190
"Jezus cudotwórca", Tomasz Hergesel, Katowice 1987 : [recenzja] Janusz Królikowski Tomasz Hergesel (aut. dzieła rec.) s. 190-191
"Ewangelia i kultura. Doświadczenie środkowoeuropejskie", red. M. Radwan i T. Styczeń, Rzym 1988 : [recenzja] Janusz Królikowski Marian Radwan (aut. dzieła rec.) Tadeusz Styczeń (aut. dzieła rec.) s. 191-192
"Biblijne podstawy duchowości chrześcijańskiej", Hugolin Langkammer, Wrocław 1987 : [recenzja] Janusz Królikowski Hugolin Langkammer (aut. dzieła rec.) s. 192-193