Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Collectanea Theologica
1989, Tom 59, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Eschatologia Listu do Hebrajczyków : szkic teologiczny Tomasz Horak s. 5-20
Teofanie historyczne na Syjonie Tadeusz Brzegowy s. 21-34
Spiritus Paraclitus Roman Karwacki s. 35-42
Koncepcja wartości w analizie egzystencjalnej V. E. Frankla Marian Wolicki s. 43-50
Biuletyn liturgiczny Stanisław Czerwik Bogusław Nadolski Marian Pastuszko s. 51-65
Biuletyn teologicznomoralny Aniela Dylus Edward Janiak Alojzy Marcol Henryk Skorowski Stanisław Urbański s. 67-81
Biuletyn katechetyczny Danuta Jaguś Władysław Kubik Elżbieta Młyńska Barbara Rozen s. 83-96
Biuletyn teologii laikatu Eugeniusz Weron Kazimierz Więsyk s. 97-111
Biuletyn socjologii religii Ryszard Kamiński Janusz Mariański Kazimierz Ryczan s. 113-128
Biuletyn patrystyczny Jan Gliściński Tadeusz Kołosowski Marek Starowieyski s. 129-140
Biuletyn polonijny Józef Bakalarz Edward Walewander s. 141-156
Milenium chrztu Rusi Kijowskiej Stanisław Józef Koza s. 157-170
Jagiellońskie Sympozjum Etyczne : czerwiec 88 Edmund Kowalski s. 171-178
"Mężczyzną i kobietą stworzył ich do życia w prawdziwej miłości", Jean Vanier, Kraków 1987 : [recenzja] Edmund Kowalski Jean Vanier (aut. dzieła rec.) s. 179-180
"W imieniu dziecka poczętego", pod red. Jerzego W. Gałkowskiego i Janusza Guli, Rzym-Lublin 1988 : [recenzja] Edmund Kowalski Jerzy W. Gałkowski (aut. dzieła rec.) Janusz Gula (aut. dzieła rec.) s. 180-181