Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Collectanea Theologica
1989, Tom 59, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Sprawiedliwość ekonomiczna dla wszystkich" Alojzy Marcol s. 5-17
Dietricha von Hildebranda koncepcja miłości chrześcijańskiej Józef Bremer s. 19-38
Koncepcja człowieka Alfreda N. Whiteheada Stanisław Kowalczyk s. 39-52
Czas kryzysyu i fałszywe proroctwo według Ez 13 Rudolf Mosis Roman Bartnicki (tłum.) s. 53-64
Zasady chrystocentrycznej etyki łaski Josef Georg Ziegler Alojzy Marcol (aut. dzieła rec.) s. 65-69
Istota życia zakonnego według założycielek Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety Stanisław Urbański s. 71-81
Biuletyn liturgiczny Kazimierz Lijka Bogusław Nadolski Marian Pisarzak s. 83-99
Biuletyn katechetyczny Władysław Kubik Margarita Sondej s. 101-114
Biuletyn teologii laikatu Eugeniusz Weron s. 115-127
Biuletyn patrystyczny Jan Gliściński Tadeusz Kołosowski Henryk Skorowski s. 129-135
Biuletyn polonijny Józef Bakalarz Roman Dzwonkowski Władysław Szulist s. 137-151
Etos katolików polskich w świetle działań uznanych za ważne w okresie lat 1973-1981 Tadeusz Wołoszyn s. 153-165
Międzynarodowy Kongres Bioetyczny, Rzym, 5-8 kwietnia 1988 r. Edmund Kowalski s. 167-174
"Apostolstwo katolickie. Zarys teologii apostolstwa", Eugeniusz Weron, Poznań 1987 : [recenzja] Henryk Skorowski Eugeniusz Weron (aut. dzieła rec.) s. 175-176
"Die Eschatologie des Hilarius von Poitiers. Ein Beitrag zur Dogmengeschichte des vierten Jahrhunderts", Michael Durst, Bonn 1987 : [recenzja] Jan Gliściński Michael Durst (aut. dzieła rec.) s. 177-178
"Was ist heute Theologie? Zwei Beiträge zu ihrer Vergegenwärtigung", Jürgen Moltmann, Freiburg-Basel-Wien 1988 : [recenzja] Lucjan Balter Jürgen Moltmann (aut. dzieła rec.) s. 178-180
"Christentum in einer sakularisierten Welt", Wolfhart Pannenberg, Freiburg-Basel-Wien 1988 : [recenzja] Lucjan Balter Wolfhart Pannenberg (aut. dzieła rec.) s. 180-181
"Spór o Matkę", Stanisław Celestyn Napiórkowski, Lublin 1988 : [recenzja] Stanisław Rabiej Stanisław Celestyn Napiórkowski (aut. dzieła rec.) s. 181-182
"Bonum hominis. Die anthropologischen und theologischen Grundlagen der Tugendethik des Thomas von Aquin", Eberhard Schockenhoff, Mainz 1987 : [recenzja] Ryszard Otowicz Eberhard Schockenhoff (aut. dzieła rec.) s. 183-184