Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Collectanea Theologica
1988, Tom 58, Numer Fasciculus specialis

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ort der Familie im Mysterium Salutis Alfons Nossol s. 5-19
Wahrheit und Kirche Stanisław Celestyn Napiórkowski s. 21-28
Die Inkulturation des Evangeliums Jesu im Neuen Testament und Heute Michał Czajkowski s. 29-38
Die Jünger Jesu in Mt 9,35-11,1 Roman Bartnicki s. 39-56
Judas l'Iscariote, histoire et théologie Czesław S. Bartnik s. 57-69
St. Maximilian Kolbe's missionary heritage Leon Dyczewski s. 71-87
Das Assumptio-Dogma und seine Bedeutung für die Eschatologie nach Karl Rahner Jacek Bolewski s. 89-152
Polnische Judgend und die Religion Janusz Mariański s. 153-191
Die Relation der Seelsorge und Psychotherapie in der Fassung V. E. Frankls Marian Wolicki s. 193-201
The appliance of the knowledge of psychology of personality in the study of the functioning of a state Stanisław Siek s. 203-217