Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Collectanea Theologica
1988, Tom 58, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bóg człowiekiem Czesław Bartnik s. 5-16
Pojednanie z Bogiem i braćmi drogą do udziału w Eucharystii Jan Decyk s. 17-25
Prawa człowieka w służbie wolności Henryk Skorowski s. 27-38
Transcendencja w miłości : w kręgu myśli Dietricha von Hildebranda Jakub Gorczyca s. 39-47
Koncepcja miłości w analizie egzystencjalnej V. E. Frankla Marian Wolicki s. 49-61
Albert Camus i filozofia sensu Mariusz Salamon s. 63-85
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Alojzy Marcol Zbigniew Sareło Zbigniew Teinert Jan Telus Stanisław Urbański s. 87-105
Biuletyn katechetyczny Andrzej Hajduk Bronisław Jakubiec Władysław Kubik s. 107-121
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Marian Balwierz Władysław Kowalak Eugeniusz Sakowicz s. 123-136
Biuletyn patrystyczny Jan Gliściński Piotr Jeuté Józef Naumowicz Jan Słomka s. 137-145
Ks. prof. J. Pryszmonta ekumeniczne "pomosty" Tadeusz Sikorski Jan Pryszmont (aut. dzieła rec.) s. 147-151
Między irracjonalizmem i mistyką Artur Andrzejuk George A. Malloney (aut. dzieła rec.) Józef Marzęcki (aut. dzieła rec.) s. 153-160
"Paulus kämpft um sein Apostolat. Drei weitere Briefe an die Gemeinde Gottes in Korinth", Rudolf Pesch, Freiburg-Basel-Wien 1987 : [recenzja] Roman Bartnicki Rudolf Pesch (aut. dzieła rec.) s. 161-162
"Wann entstand das Neue Testament", John A. T. Robinson, Paderborn-Wuppertal 1986 : [recenzja] Roman Bartnicki John A. T. Robinson (aut. dzieła rec.) s. 162-163
"Was lehrt Jesus über das Ende der Welt?, Franz Mussner, Freiburg-Basel-Wien 1987 : [recenzja] Roman Bartnicki Franz Mussner (aut. dzieła rec.) s. 163-164
"Glaubenswende. Eine Hoffnungsperspektive", Eugen Biser, Freiburg-Basel-Wien 1987 : [recenzja] Roman Bartnicki Eugen Biser (aut. dzieła rec.) s. 164
"Das Christusbild der paulinischen und johanneischen Schriften", Romano Guardini, Mainz-Paderborn 1987 : [recenzja] Roman Bartnicki Romano Guardini (aut. dzieła rec.) s. 165
"Menschensohn und Gemeinde. Eine redaktionskritische Untersuchung zur Menschensohnprädikation im Matthäusevangelium", Heinz Geist, Würzburg 1986 : [recenzja] Roman Bartnicki Heinz Geist (aut. dzieła rec.) s. 166-167
"Wstęp ogólny do Pisma Świętego", pod red. Jana Szlagi, Poznań-Warszawa 1986 : [recenzja] Julian Warzecha Jan Szlaga (aut. dzieła rec.) s. 167-168
"Storia d'Israele. Dalle origini a Bar Kochba", J. A. Soggin, Brescia 1984 : [recenzja] Julian Warzecha J. Alberto Soggin (aut. dzieła rec.) s. 169-170
"Das Jüdische am Christentum. Die verlorene Dimension", Norbert Lohfink, Freiburg-Basel-Wien 1987 : [recenzja] Józef Wiesław Rosłon Norbert Lohfink (aut. dzieła rec.) s. 170-174
"Die Kraft der Wurzel. Judentum - Jesus - Kirche", Franz Mussner, Freiburg-Basel-Wien 1987 : [recenzja] Józef Wiesław Rosłon Franz Mussner (aut. dzieła rec.) s. 174-177
"Die Gattung des Habakukkommentars von Qumran (1 QpHab). Eine Studie zum frühen jüdischen Midrasch", Heinz Feltes, Würzburg 1986 : [recenzja] Józef Wiesław Rosłon Heinz Feltes (aut. dzieła rec.) s. 177-180
"1. Petrusbrief, 2. Petrusbrief, Judasbrief", Hubert Frankemölle, Würtzburg, 1987 : [recenzja] Józef Wiesław Rosłon Hubert Frankemölle (aut. dzieła rec.) s. 180-182
"Mikołaj z Mościsk, teolog moralista XVII wieku", Andrzej Franciszek Dziuba, Warszawa 1985 : [recenzja] Czesław S. Bartnik Andrzej Franciszek Dziuba (aut. dzieła rec.) s. 182-183
"Thomas Aquinas' Vision of the Church. Fundamentals of an Ecumenical Ecclesiology", George Sabra, Mainz 1987 : [recenzja] Tomasz Ludwisiak George Sabra (aut. dzieła rec.) s. 184
"Als Petrus anfing zu ertrinken. Glaubenswege am Ende des zweiten Jahrtausends", Oskar Köhler, Freiburg 1987 : [recenzja] Stefan Moysa Oskar Köhler (aut. dzieła rec.) s. 185
"Theologie und Kirche", Walter Kasper, Mainz 1987 : [recenzja] Stefan Moysa Walter Kasper (aut. dzieła rec.) s. 185-186
"Was alles Erkennen übersteigt. Besinnung auf den christlichen Glauben", Walter Kasper, Freiburg-Basel-Wien 1987 : [recenzja] Stefan Moysa Walter Kasper (aut. dzieła rec.) s. 186-187