Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Collectanea Theologica
1988, Tom 58, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Religijność współczesnej młodzieży polskiej Janusz Mariański s. 5-31
Różnice w nasileniu i rozbudowie postaw wartościujących grup młodzieży uczestniczącej i nie uczestniczącej w ruchu "Światło-Życie" Władysław Nowicki s. 33-48
Elementy heglowskiej filozofii człowieka Stanisław Kowalczyk s. 49-62
Indywidualna interpretacja Ewangelii jako źródło dziewiętnastowiecznego racjonalizmu Józef Kulisz s. 63-77
Biuletyn liturgiczny Jan Miazek Bogusław Nadolski Andrzej Rojewski s. 79-93
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Józef Kulak Alojzy Marcol Henryk Skorowski Stanisław Urbański s. 95-111
Biuletyn teologii laikatu Eugeniusz Weron s. 113-124
Biuletyn socjologii religii Ryszard Kamiński Władysław Piwowarski s. 125-145
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Marian Balwierz Tomasz Barankiewicz Władysław Kowalak Eugeniusz Sakowicz s. 147-162
Biuletyn polonijny Józef Bakalarz Andrzej Brożek s. 163-176
Kilka trudności w związku z ascezą i mistyką Artur Andrzejuk s. 177-182
"Modlitwa i mistyka", Mieczysław Gogacz, Warszawa 1987 : [recenzja] Stanisław Urbański Mieczysław Gogacz (aut. dzieła rec.) s. 183-186
"Im Geist und im Feuer. Glaubensperspektiven", Yves Congar, Freiburg-Basel-Wien 1987 : [recenzja] Stanisław Urbański Yves Congar (aut. dzieła rec.) s. 187-189