Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Collectanea Theologica
1988, Tom 58, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Judasz Iskariota - historia i legenda Czesław Bartnik s. 5-17
"Ego eimi" w ewangelii św. Jana znakiem boskiej godności Jezusa Stanisław Rabiej s. 19-27
Pokuta i Eucharystia w związku z Synodem Biskupów 1983 Zygmunt Perz s. 29-37
Nauka w poszukiwaniu etyki Bernard Hałaczek s. 39-50
Biuletyn liturgiczny Stefan Cichy Władysław Głowa Bogusław Nadolski s. 51-70
Biuletyn teologicznomoralny Alojzy Marcol Ryszard Otowicz Zbigniew Sareło Henryk Skorowski Stanisław Urbański s. 71-87
Biuletyn katechetyczny Władysław Kubik Margarita Sondej s. 89-107
Biuletyn teologii laikatu Grażyna Antoniuk Eugeniusz Weron s. 107-120
Biuletyn socjologii religii Ryszard Kamiński Janusz Mariański Kazimierz Ryczan s. 121-142
Biuletyn patrystyczny Jan Gliściński Tadeusz Kołosowski s. 143-152
Biuletyn polonijny Józef Bakalarz Wojciech Necel Jerzy Plis s. 153-165
Sympozjum teologicznofundamentalne Marian Rusecki s. 167-173
"Podręcznik prawa kanonicznego", t. 1-4, Edward Sztafrowski, Warszawa 1985-1986 : [recenzja] Jerzy Syryjczyk Edward Sztafrowski (aut. dzieła rec.) s. 175-178
"Die Umwelt Jesu. Politik und Kultur in neutestamentlicher Zeit", Werner Dommershausen, Freiburg-Basel-Wien 1987 : [recenzja] Józef Wiesław Rosłon Werner Dommershausen (aut. dzieła rec.) s. 178-179
"Dann wirst du Gott erkennen. Die Grundbotschaft der Propheten", Alfons Deissler, Freiburg-Basel-Wien 1987 : [recenzja] Józef Wiesław Rosłon Alfons Deissler (aut. dzieła rec.) s. 180-183
"Von Bileam bis Jesaja. Studien zur alttestamentlichen Prophetie von ihren Anfängen bis zum 8. Jahrhundert v. Chr.", hrsg. von Gerhard Wallis, Berlin 1984 : [recenzja] Józef Wiesław Rosłon Gerhard Wallis (aut. dzieła rec.) s. 183-184
"Auferstehung Jesu - Auferstehung der Christen. Deutungen des Osterglaubens", wyd. Lorenz Oberlinner, Freiburg-Basel-Wien 1986 : [recenzja] Stanisław Mędala Lorenz Oberlinner (aut. dzieła rec.) s. 184-185
"Verstehen wir das Glaubensbekenntnis noch? Der gemeinsame Glaube der Christen", Hans Schwarz, Freiburg-Basel-Wien 1986 : [recenzja] Stanisław Mędala Hans Schwarz (aut. dzieła rec.) s. 186
"Der Personbegriff der Trinitätstheologie im Rückfrage von Karl Rahner zu Tertullians "Adversus Praxean"", Bernd Jochen Hilberath, Insbruck-Wien 1986 : [recenzja] Lucjan Balter Bernd Jochen Hilberath (aut. dzieła rec.) s. 187-188
"Salute e malattia. Questioni di morale della vita fisica", Lino Ciccone, Milano 1986 : [recenzja] Henryk Skorowski Lino Ciccone (aut. dzieła rec.) s. 188-190