Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Collectanea Theologica
1988, Tom 58, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ku eklezjalnej wspólnocie eucharystycznej : aspekt ekumeniczny Alfons Nossol s. 5-23
Chrystologiczne podstawy pośrednictwa zbawczego Tadeusz Dola s. 25-40
Kapłan jako spowiednik Zbigniew Sareło s. 41-56
Duchowość polskiego duszpasterza Ireneusz Mroczkowski s. 57-70
Soteryczny wymiar cudu Marian Rusecki s. 71-87
Biuletyn liturgiczny Stefan Cichy Bogusław Nadolski Andrzej Rojewski s. 89-98
Biuletyn katechetyczny Halina Koselak Władysław Kubik Margarita Sondej s. 99-112
Biuletyn teologii laikatu Eugeniusz Weron Bronisław Mierzwiński (aut. dzieła rec.) s. 113-125
Biuletyn patrystyczny Jan Gliściński Stanisław Kalinkowski Józef Naumowicz s. 127-136
Biuletyn polonijny Józef Bakalarz s. 137-152
Nowe czasopismo logoterapeutyczne Marian Wolicki s. 153-158
Eucharystia - miłość i dziękczynienie Stanisław Gąsior s. 159-162
Szanse i ryzyko współczesnej technologii genowej Stefan Kornas s. 163-168
"L'educazione dell'affettività alla luce della psicologia di s. Tommaso d'Aquino", Felice Bednarski, Massimo-Milano 1986 : [recenzja] Janusz Tarnowski Felice Adalberto Bednarski (aut. dzieła rec.) s. 169-170
"Siedem lat dialogu", Janusz Tarnowski, Katowice 1986 : [recenzja] Barbara Murawska Janusz Tarnowski (aut. dzieła rec.) s. 170-171
"La naissance des Évangiles Synoptiques", Jean Carmignac, Paris 1984 : [recenzja] Roman Bartnicki Jean Carmignac (aut. dzieła rec.) s. 172-173
"Les premiers Évangiles. Un nouveau regard sur le problème synoptique", Philippe Rolland, Paris 1984 : [recenzja] Roman Bartnicki Philippe Rolland (aut. dzieła rec.) s. 173-177
"Listy do siedmiu Kościołów. Apokalipsa św. Jana 1-3 z komentarzem egzegetyczno-teologicznym", Franciszek Sieg, Warszawa 1985 : [recenzja] Roman Bartnicki Franciszek Sieg (aut. dzieła rec.) s. 177-179
"Offenbarungsgeschehen und Wirkungsgeschichte. Neutestamentliche Beiträge", Anton Vögtle, Freiburg-Basel-Wien 1985 : [recenzja] Roman Bartnicki Anton Vögtle (aut. dzieła rec.) s. 179-182
"Die sittliche Botschaft des Neuen Testaments", t. I: "Von Jesus zur Urkirche", Rudolf Schnackenburg, Freiburg-Basel-Wien 1986 : [recenzja] Roman Bartnicki Rudolf Schnackenburg (aut. dzieła rec.) s. 182-184
"Paulus ringt um die Lebensform der Kirche. Vier Briefe an die Gemeinde Gottes in Korinth. Paulus neu gesehen",Rudolf Pesch, Freiburg-Basel-Wien 1986 : [recenzja] Roman Bartnicki Rudolf Pesch (aut. dzieła rec.) s. 184-185