Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Collectanea Theologica
1980, Tom 50, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Duch Święty jako obecność Jezusa Chrystusa Alfons Nossol s. 5-24
"Józef, mąż sprawiedliwy..." (Mt 1,19) Kazimierz Romaniuk s. 25-34
Pozycja biskupa rzymskiego w kolegium biskupów Edward Sztafrowski s. 35-62
Wychowanie młodzieży do twórczego działania i zaangażowania społecznego Władysław Kubik s. 63-84
Biuletyn liturgiczny Bogusław Nadolski s. 85-102
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 103-120
Biuletyn homiletyczny Bronisław Mokrzycki s. 121-137
Biuletyn socjologii religii Władysław Piwowarski Kazimierz Ryczan s. 139-147
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Władysław Kowalak s. 149-165
Biuletyn polonijny Józef Bakalarz s. 167-181
Dyplomacja watykańska a Polska podczas II wojny światowej Franciszek Stopniak s. 183-199
O rosyjskiej myśli filozoficzno-religijnej Jan Pryszmont s. 201-205
"Von der Exegese zur Katechese : Werkbuch zur Bibel", t. 1-4, München 1975-1977 : [recenzja] Józef Wiesław Rosłon s. 207-208
"Nomen-omen : la stylistique sonore de noms propres dans le Pentateuque", Andrzej Strus, Rome 1978 : [recenzja] Józef Wiesław Rosłon Andrzej Strus (aut. dzieła rec.) s. 208-209
"Wunder im Alten Testament", Franz Elmar Wilms, Regensburg 1979 : [recenzja] Józef Wiesław Rosłon Franz Elmar Wilms (aut. dzieła rec.) s. 209-212
"Jakob und wir : exegetische und motivgeschichtliche Beobachtungen zu den wichtigsten Texten der Jakobsgeschichte", Günter Krinetzki, współpraca: Walter Kettler, Regensburg 1979 : [recenzja] Józef Wiesław Rosłon Walter Kettler (aut. dzieła rec.) Günter Krinetzki (aut. dzieła rec.) s. 212-213
"Jesus der Christus im Glauben der Kirche", t. 1, Alois Grillmeier, Freiburg-Basel-Wien 1979 : [recenzja] Ignacy Bieda Alois Grillmeier (aut. dzieła rec.) s. 213-217
"Johannes Paul II : sein Leben von einem Freund erzählt", Mieczysław Moliński, Freiburg-Basel-Wien 1979 : [recenzja] Stanisław Opiela Mieczysław Moliński (aut. dzieła rec.) s. 217-218
"Ich kann nicht mehr betten : eine Herausforderung des Glaubens", Josef Imbach, Mainz 1979 : [recenzja] Stanisław Opiela Josef Imbach (aut. dzieła rec.) s. 218-219