Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Collectanea Theologica
1987, Tom 57, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie do Kodeksu Prawa Kanonicznego Remigiusz Sobański s. 5-13
Teologia "poietyczna" Czesław Bartnik s. 15-26
"Modlitwa w Duchu" : fenomen glosolalii Dominik Tomczyk s. 27-38
Teofanijny charakter cudu Marian Rusecki s. 39-54
Współczesna teologia o kobiecie Ryszard Szmydki s. 55-64
Biuletyn teologicznomoralny Franciszek Greniuk Stefan Kornas Jan Pryszmont Zbigniew Sareło Tadeusz Sikorski s. 65-78
Biuletyn homiletyczny Bronisław Mokrzycki s. 79-94
Biuletyn katechetyczny Kryspin Z. Kacprzak Władysław Kubik Zbigniew Marek Stanisław Warzeszak s. 95-111
Biuletyn socjologii religii Janusz Mariański Władysław Piwowarski Kazimierz Ryczan s. 113-135
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Władysław Kowalak Eugeniusz Sakowicz s. 137-152
Biuletyn patrystyczny Bogdan Częsz Jan Gliściński Stanisław Kalinkowski Józef Naumowicz Marek Starowieyski Danuta Tum s. 153-161
Indywidualne działania katolików polskich w okresie przemian społecznych 1973-1981-1982 Tadeusz Wołoszyn s. 163-174
"Das Matthäusevangelium", cz. 1: "Kommentar zu Kap. 1,1-13,58", Joachim Gnilka, Freiburg-Basel-Wien 1986 : [recenzja] Roman Bartnicki Joachim Gnilka (aut. dzieła rec.) s. 175-181
"Lasst euch vom Geist bewegen. Enzyklika über den Heiligen Geist", Johannes Paul II, Freiburg-Basel-Wien 1986 : [recenzja] Józef Wiesław Rosłon Johannes Paul II (aut. dzieła rec.) s. 181-183
"Gott in allen Dingen finden. Schöpfung und Gotteserfahrung", Gisbert Greshake, Freiburg-Basel-Wien 1986 : [recenzja] Józef Wiesław Rosłon Gisbert Greshake (aut. dzieła rec.) s. 184-186
"Das Evangelium ein jüdisches Buch? Eine Einführung in die jüdischen Wurzeln des Neuen Testaments", Alexander Ronai, Hedwig Wahle, Freiburg-Basel-Wien 1986 : [recenzja] Józef Wiesław Rosłon Alexander Ronai (aut. dzieła rec.) Hedwig Wahle (aut. dzieła rec.) s. 186-189
"Christliche Theologie des Judentums", Clemens Thoma, Aschaffenburg 1978 : [recenzja] Józef Wiesław Rosłon Clemens Thoma (aut. dzieła rec.) s. 189-192
"Byzantinische Mosaiken aus Jordanien", Wien 1986 : [recenzja] Józef Wiesław Rosłon s. 192-195
"Rozważania o etyce pracy", Józef Majka, Wrocław 1986 : [recenzja] Zbigniew Wejcman Józef Majka (aut. dzieła rec.) s. 195-196
"Chrystus jako sens historii", Czesław Stanisław Bartnik, Wrocław 1987 ; "Historia ludzka i Chrystus", Czesław Stanisław Bartnik, Katowice 1987 : [recenzja] Stanisław Rabiej Czesław Stanisław Bartnik (aut. dzieła rec.) s. 196-198
"Chrystus jako sens historii", Czesław Stanisław Bartnik, Wrocław 1987 ; "Historia ludzka i Chrystus", Czesław Stanisław Bartnik, Katowice 1987 : [recenzja] Stanisław Rabiej Czesław Stanisław Bartnik (aut. dzieła rec.) s. 196-198
"Ökologische Kommunikation. Kann die moderne Gesellschaft sich auf ökologische Gefährdungen einstellen?", Niklas Luhmann, Opladen 1986 : [recenzja] Janusz Mariański Niklas Luhmann (aut. dzieła rec.) s. 198-200