Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Collectanea Theologica
1987, Tom 57, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Osoba jako podmiot w ujęciu kard. Karola Wojtyły Ignacy Dec s. 5-18
Wolność ludzka wobec śmierci? Tadeusz Sikorski s. 19-28
Autentyzm bycia i jego rola w życiu Marian Wolicki s. 29-36
Duchowość ruchu charyzmatycznego Dominik Tomczyk s. 37-46
Epigraf "Siloe" Norbert Mendecki s. 47-49
Biuletyn liturgiczny Władysław Głowa Czesław Krakowiak Bogusław Nadolski s. 51-70
Biuletyn teologicznomoralny Aniela Dylus Stefan Kornas Ryszard Otowicz Jan Pryszmont Zbigniew Sareło Tadeusz Sikorski Zbigniew Teinert s. 71-89
Biuletyn homiletyczny Bronisław Mokrzycki s. 91-104
Biuletyn teologii laikatu Anastazy Bławat Eugeniusz Weron s. 105-120
Biuletyn socjologii religii Kazimierz Ryczan s. 121-134
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Tomasz Barankiewicz Władysław Kowalak Eugeniusz Sakowicz s. 135-148
Biuletyn polonijny Józef Bakalarz Roman Dzwonkowski Stanisław Piech Jadwiga Plewko s. 149-165
Nowy etap w nowotestamentowej krytyce tekstu Janusz Frankowski s. 167-174
"Jungen Menschen leben helfen. Die alten und die neuen Werte", Adolf Exeler, Freiburg im Breisgau 1984 : [recenzja Janusz Mariański Adolf Exeler (aut. dzieła rec.) s. 175-177
"Teilhardowskie rozumienie grzechu", Józef Kulisz, Warszawa 1986 : [recenzja] Czesław S. Bartnik Józef Kulisz (aut. dzieła rec.) s. 177-180
"Wola życia. Myśl Pierrea Teilharda de Chardin", Konrad Waloszczyk, Warszawa [1986] : [recenzja] Czesław S. Bartnik Konrad Waloszczyk (aut. dzieła rec.) s. 180-182
"Elementy metodologii prahistorii w historiozofii P. Teilharda de Chardin", Danuta Minta-Tworzowska, Poznań 1986 : [recenzja] Czesław S. Bartnik Danuta Minta-Tworzowska (aut. dzieła rec.) s. 182-183
"Funkcja kerygmatyczna Kościoła w świetle Vaticanum II. Istota i zadania", z. I-II, Antoni Lewek, Warszawa 1984 : [recenzja] Czesław S. Bartnik Antoni Lewek (aut. dzieła rec.) s. 183-185
"Filozofia cywilizacji", t. I: "Cywilizacja diatymiczna czyli Świat jako strach i łup", Józef Bańka, Katowice 1986 : [recenzja] Czesław S. Bartnik Józef Bańka (aut. dzieła rec.) s. 185-187
"Paulus und seine Lieblingsgemeinde. Drei Briefe an die Heiligen von Philippi, Paulus - neu gesehen", Rudolf Pesch, Freiburg-Basel-Wien 1985 : [recenzja] Jan Harasim Rudolf Pesch (aut. dzieła rec.) s. 187-189
"Veit Stoss. Der Krakauer Marienaltar", opisał i wyjaśnił Veit Funk, Freiburg-Basel-Wien 1985 : [recenzja] Zbigniew Bania Veit Funk (aut. dzieła rec.) s. 189-190
"Genesis 12-50", Josef Scharbert, Würzburg 1986 : [recenzja] Józef Wiesław Rosłon Josef Scharbert (aut. dzieła rec.) s. 190-191
"Jesaja 1-12", Rudolf Kilian, Würzburg 1986 : [recenzja] Józef Wiesław Rosłon Rudolf Kilian (aut. dzieła rec.) s. 191-193
"1 Chronik", Joachim Becker, Würzburg 1986 : [recenzja] Józef Wiesław Rosłon Joachim Becker (aut. dzieła rec.) s. 193-195
"Unterwegs zur Kirche. Alttestamentliche Konzeptionen", wyd. Josef Schreiner, Freiburg-Basel-Wien 1987 : [recenzja] Józef Wiesław Rosłon Josef Schreiner (aut. dzieła rec.) s. 195-198
"Z tajników naszego "ja". Typologia osobowości wg R. Le Senne'a", Janusz Tarnowski, Poznań 1987 : [recenzja] Barbara Murawska Janusz Tarnowski s. 199-200