Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 37
Collectanea Theologica
1980, Tom 50, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dojrzewanie społeczne dzieci i młodzieży a katecheza Teresa Kukułowicz s. 5-11
Wychowanie w rodzinie - dla rodziny Bronisława Siniarska s. 13-19
Wychowanie seksualne w procesie kształcenia Zbigniew Lew-Starowicz s. 21-33
Rozwój i wychowanie moralne dzieci i młodzieży Roman Murawski s. 35-51
Synod 1977 a orientacja antropologiczna w katechezie Jan Charytański s. 53-68
"Metanoia" a ewangelizacja Jan Pryszmont s. 69-80
Biuletyn liturgiczny Bogusław Nadolski s. 81-99
Biuletyn homiletyczny Bronisław Mokrzycki s. 101-119
Biuletyn katechetyczny Władysław Kubik s. 121-135
Biuletyn teologii laikatu Eugeniusz Weron s. 137-148
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Władysław Kowalak s. 149-164
Biuletyn patrystyczny Stanisław Kalinkowski s. 165-176
Kościół wobec ludzi wędrujących Józef Bakalarz s. 177-181
"Kim jest człowiek? : współczesna antropologia w świetle teologii", Wolfhart Pannenberg, tłum. Edward Zwolski i Danuta Szumska, Paris 1978 : [recenzja] Andrzej Śliwiński Wolfhart Pannenberg (aut. dzieła rec.) Danuta Szumska (aut. dzieła rec.) Edward Zwolski (aut. dzieła rec.) s. 183-184
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Wyznania", Św. Augustyn, przeł. Zygmunt Kubiak, Warszawa 1978 : [recenzja] Wacław Eborowicz Św. Augustyn (aut. dzieła rec.) Zygmunt Kubiak (aut. dzieła rec.) s. 185-186
"Das Evangelium nach Markus", część 1, Joachim Gnilka, Zürich-Einsiedeln-Köln-Neukirchen-Vluyn 1978 : [recenzja] Stefan Moysa Joachim Gnilka (aut. dzieła rec.) s. 186-187
"Der erste Petrusbrief", Norbert Brox, Zürich-Einsiedeln-Köln-Neukirchen-Vluyn 1979 ; [recenzja] Stefan Moysa Norbert Brox (aut. dzieła rec.) s. 187-188
"Der Mensch und die Gottesidee bei Henri de Lubac", Michel Sales, Einsiedeln 1978 : [recenzja] Stefan Moysa Michel Sales (aut. dzieła rec.) s. 188-189
"Erfahrung von Gnade : Entwurf einer Gnadenlehre", Leonardo Boff, Düsseldorf 1978 : [recenzja] Stefan Moysa Leonardo Boff (aut. dzieła rec.) s. 189-190
"Der Tod im Denken und Leben des Christen", Herbert Vorgrimler, Düsseldorf 1978 : [recenzja] Stefan Moysa Herbert Vorgrimler (aut. dzieła rec.) s. 190-191
"Theodramatik", t. 2, cz. 2, Hans Urs von Balthasar 1978 : [recenzja] Stefan Moysa Hans Urs von Balthasar (aut. dzieła rec.) s. 191-192
"Die Auferstehung Jesu als Grund der Erlösung : Zwischenbericht über die Prolegomena zu einer Christologie", Edward Schillebeeckx, Freiburg-Basel-Wien 1979 : [recenzja] Stefan Moysa Edward Schillebeeckx (aut. dzieła rec.) s. 192-193
"Menschliche Erfahrung und Glaube an Jesus Christus : eine Rechenschaft", Edward Schillebeeckx, Freiburg-Basel-Wien 1979 : [recenzja] Stefan Moysa Edward Schillebeeckx (aut. dzieła rec.) s. 193-194
"Was solen wir noch glauben? : Theologen stellen sich Glaubensfragen über neuen Generation", Karl Rahner, Karl-Heinz Weger, Freiburg-Basel-Wien 1979 : [recenzja] Stefan Moysa Karl Rahner (aut. dzieła rec.) Karl-Heinz Weger (aut. dzieła rec.) s. 194-195
"Wagnis Theologie : Erfahrungen mit der Theologie Karl Rahners", wyd. Herbert Vorgrimler, Freiburg-Basel-Wien 1979 : [recenzja] Stefan Moysa Herbert Vorgrimler (aut. dzieła rec.) s. 195-196
"Rechenschaft des Glaubens : Karl Rahner-Lesebuch", wyd. Karl Lehmann, Albert Raffelt, Zürich-Köln-Freiburg-Basel-Wien 1979 : [recenzja] Stefan Moysa Karl Lehmann (aut. dzieła rec.) Albert Raffelt (aut. dzieła rec.) s. 196-197
"Christus Exemplum : Studien zur Christologie und Christusverkündigung Augustins", Wilhelm Geerlings, Mainz 1978 : [recenzja] Ignacy Bieda Wilhelm Geerlings (aut. dzieła rec.) s. 198-199
"Gemeinde und Katechese : zur Aus- und Weiterbildung von Gemeindekatecheten", Franz Josef Hungs, Frankfurt a. M. 1977 : [recenzja] Kazimierz Piwowarski Franz Josef Hungs (aut. dzieła rec.) s. 199-201
"Mit Kindern Versöhnung feiern : religionspädagogische und liturgische Anregungen", red. Ralph Sauer, München 1978 : [recenzja] Kazimierz Piwowarski Ralph Sauer (aut. dzieła rec.) s. 202-203
"Religionsunterricht - am Schüler orientiert : Aufgabe und Prinzip des Religionsunterrichts", Fritz Weidmann, Donauwörth 1978 : [recenzja] Kazimierz Piwowarski Fritz Weidmann (aut. dzieła rec.) s. 203-204
"Handbuch psychologischer Grundbegriffe", wyd. Theo Herrmann, Peter R. Hofstätter, Helmut P. Huber, Franz E. Weinert, München 1977 : [recenzja] Kazimierz Piwowarski Theo Herrmann (aut. dzieła rec.) Peter R. Hofstätter (aut. dzieła rec.) Helmut P. Huber (aut. dzieła rec.) Franz E. Weinert (aut. dzieła rec.) s. 204
"Seelsorge : Texte zum gewandelten Verständnis und zur Praxis der Seelsorge in der Neuzeit", wyd. Freidrich Wintzer, München 1978 : [recenzja] Kazimierz Piwowarski Friedrich Wintzer (aut. dzieła rec.) s. 204-206
"Lernziel : Schülinteresse : zur Praxis der Motivation in Religionsunterricht", Horst Klaus Berg, Stuttgart-München 1977 : [recenzja] Kazimierz Piwowarski Horst Klaus Berg (aut. dzieła rec.) s. 206-207
"Religionsunterricht und Erfahrung : zur Praxis und Theorie des Religionsunterrichts in der Primarstufe", Theodor Eggers, München 1978 : [recenzja] Kazimierz Piwowarski Theodor Eggers (aut. dzieła rec.) s. 207-208
"Religionsdidaktik : Elemente einer integrativen Theorie der Praxis des Religionsunterrichts", red. Wolfgang G. Esser, Zürich-Einsiedeln-Köln 1977 : [recenzja] Kazimierz Piwowarski Wolfgang G. Esser (aut. dzieła rec.) s. 208-209
"Sie lebten den Glauben", Ludwig Bertsch, Otto Semmelroth, Mainz 1976 : [recenzja] Tadeusz Wołoszyn Ludwig Bertsch (aut. dzieła rec.) Otto Semmelroth (aut. dzieła rec.) s. 210
"Einführung in die praktische Theologie", Rolf Zerfass, Norbert Greinacher, München-Mainz 1976 : [recenzja] Tadeusz Wołoszyn Norbert Greinacher (aut. dzieła rec.) Rolf Zerfass (aut. dzieła rec.) s. 210-211