Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Collectanea Theologica
1979, Tom 49, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Hierarchia prawd" a ekumenizm Wacław Hryniewicz s. 5-21
Teksty prymacjalne w interpretacji współczesnych teologów prawosławnych Józef Myśków s. 23-50
Teilhardowskie pojęcie wcielenia Józef Kulisz s. 51-64
Kościół Afryki rzymskiej II-V wieku wobec służby wojskowej Jan Śrutwa s. 65-77
Biuletyn liturgiczny Bogusław Nadolski s. 79-95
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 97-115
Biuletyn homiletyczny Bronisław Mokrzycki s. 117-132
Biuletyn katechetyczny Władysław Kubik s. 133-143
Biuletyn teologii laikatu Eugeniusz Weron s. 145-155
Biuletyn socjologii religii Władysław Piwowarski Kazimierz Ryczan s. 157-166
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Władysław Kowalak s. 167-182
Biuletyn patrystyczny Stanisław Kalinkowski s. 183-191
Nowe drogi dla teodycei? Roman Forycki s. 193-199
"Zeit zu verstehen : Wege und Umwege heutiger Theologie : zu einer Ortbestimmung der Theologie von Ernst Fuchs", Johannes Baptist Brantschen, Freiburg Roman Forycki Johannes Baptist Brantschen (aut. dzieła rec.) s. 201-203
"Missel de la semaine", oprac. Pierre Jounel, Paris 1975 : [recenzja] Henryk Fros Pierre Jounel (aut. dzieła rec.) s. 203-204
"Engagierte Gelassenheit : Impulse und Orientierungen für Zukunft aus dem Glauben", wyd. Manfred Plate, współpracownicy: Mario von Galli i Kurt Janssen, Freiburg-Basel-Wien 1978 : [recenzja] Henryk Bogacki Mario von Galli (aut. dzieła rec.) Kurt Janssen (aut. dzieła rec.) Manfred Plate (aut. dzieła rec.) s. 204
"Der Breif an Die Romer", cz. 1, Ulrich Wilckens, Zürich-Einsiedeln-Köln-Neukirchen-Vluyn 1978 : [recenzja] Stefan Moysa Ulrich Wilckens (aut. dzieła rec.) s. 205-206
"Grundzüge einer paulinischer Theologie", Heinrich Schlier, Freiburg-Basel-Wien 1978 : [recenzja] Stefan Moysa Heinrich Schlier (aut. dzieła rec.) s. 206-207
"Der Glaube in Kurzformeln : zur theologischen und sprachtheoretischen Problematik und religionspädagogischen Verwendung der Kurzformeln des Glaubens", Leo Kerrer, Mainz 1978 : [recenzja] Stefan Moysa Leo Kerrer (aut. dzieła rec.) s. 207-208
"Zukunft aus dem Glauben", Walter Kasper, Mainz 1978 : [recenzja] Stefan Moysa Walter Kasper (aut. dzieła rec.) s. 208-209
"Liebe, Tod und Auferstehung : über die Mitte des Glaubens", Franz-Josef Nocke, München 1978 : [recenzja] Stefan Moysa Franz-Josef Nocke (aut. dzieła rec.) s. 209
"Vom ungläubigen Glaube : fünfzehn Thesen", Ladislaus Boros, Freiburg im Breisgau 1978 : [recenzja] Józef Kulisz Ladislaus Boros (aut. dzieła rec.) s. 210
"Offenbarung : Prinzip neuzeitlicher Theologie", Peter Eicher, München 1977 : [recenzja] Józef Kulisz Peter Eicher (aut. dzieła rec.) s. 210-211
"Glaube in Gechichte und Gesellschaft", Johann Baptist Metz, Mainz 1977 : [recenzja] Józef Kulisz Johann Baptist Metz (aut. dzieła rec.) s. 211-212
"Purificador de la conciencia", Agustin de Esbarroya, oprac. i wyd. Alvaro Huerga, Madrid 1973 : [recenzja] Jerzy Bajda Agustin de Esbarroya (aut. dzieła rec.) Alvaro Huerga (aut. dzieła rec.) s. 212-213
"Lumbre del alma", Juan de Cazalla, oprac. i wyd. J. Martinez de Bujanda, Madrid 1974 : [recenzja] Jerzy Bajda J. Martinez de Bujanda (aut. dzieła rec.) Juan de Cazalla (aut. dzieła rec.) s. 213-214
"Guia Espiritual", Miguel de Molinos, Madrid 1976; "La edicion critica de la „Guia Espiritual” de Molinos", Jose I. Telechea, Madrid 1976 : [recenzja] Jerzy Bajda Miguel de Molinos (aut. dzieła rec.) Jose I. Telechea (aut. dzieła rec.) s. 214-215