Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Collectanea Theologica
1998, Tom 68, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bóg Stwórca i Odkupiciel u Deutero-Izajasza Marian Gołębiewski s. 5-11
Struktura psalmu jako czynnik podkreślający jego teologiczną wymowę Piotr Briks s. 13-20
Uczeń i jego radość w perykopie o winnym krzewie J 15,1-11 Stanisław Pisarek s. 21-29
Sakramentalno-eklezjalne podstawy katolickiej koncepcji małżeństwa Krystian Wojaczek s. 31-53
Obowiązek służby wojskowej w świetle nauczania Kościoła Tadeusz Kamiński s. 55-68
Sobór Watykański II i jego znaczenie dla dydaktyki katechetycznej Cyprian Rogowski s. 69-82
Dydaktyka teologii systematycznej w seminarium duchownym Henryk Seweryniak s. 83-103
Z praktyki dialogu katolicko-judaistycznego i polsko-żydowskiego w Kanadzie i USA Waldemar Chrostowski s. 105-134
Biuletyn liturgiczny (97) Bogusław Nadolski s. 135-152
Biuletyn teologicznomoralny (97) Józef Zabielski s. 153-167
Biuletyn teologii laikatu (94) Eugeniusz Weron s. 169-184
Sympozjum pneumatologiczno-mariologiczne "Duch Święty a Maryja", Częstochowa, 22-23.05.1998 Grzegorz M. Bartosik s. 185-188
"Jezus z Nazaretu. Orędzie i dzieje", Joachim Gnilka, Kraków 1997 : [recenzja] Zdzisław Pawłowski Joachim Gnilka (aut. dzieła rec.) s. 189-194
"Umęczon pod Ponckim Piłatem? Badania nad męką i śmiercią Jezusa", Vittorio Messori, Kraków-Niepokalanów 1996 : [recenzja] Rafał Gutkowski Vittorio Messori (aut. dzieła rec.) s. 195-199
"Jezus naszym Zbawicielem. Medytacje biblijne (Łk 4,1-5,11)", Stanisław Haręzga, Kielce 1997 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Stanisław Haręzga (aut. dzieła rec.) s. 199-201
"Studia włocławskie, t. 1", Wojciech Hanc (red.), Włocławek 1998 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Wojciech Hanc (aut. dzieła rec.) s. 202-204
"Feminism and christian ethics", Susan Frank Parsons, Cambridge 1996 : [recenzja] Anna Abram Susan Frank Parsons (aut. dzieła rec.) s. 204-206
"Duszpasterstwo w społeczeństwie pluralistycznym", Ryszard Kamiński, Lublin 1997 : [recenzja] Zbigniew Narecki Zdzisław Kamiński (aut. dzieła rec.) s. 206-210
"La fascination du mal", D. Tracy, H. Häring (red.), Paris 1998 : [recenzja] Michał Horoszewicz Hermann Häring (aut. dzieła rec.) David Tracy (aut. dzieła rec.) s. 210-219