Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Collectanea Theologica
1979, Tom 49, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Posługa władzy w Kościele Alfons Nossol s. 5-12
Historia prawa kościelnego miejscem realizacji Kościoła Remigiusz Sobański s. 13-21
Katecheza Ewangelii i według Ewangelii Jan Charytański s. 23-45
Katecheza a kultura Roman Murawski s. 47-60
Biuletyn liturgiczny Bogusław Nadolski s. 61-75
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 77-95
Biuletyn homiletyczny Bronisław Mokrzycki s. 97-112
Biuletyn katechetyczny Władysław Kubik s. 113-124
Biuletyn teologii laikatu Eugeniusz Weron s. 125-133
Biuletyn socjologii religii Jan Chrapek Władysław Piwowarski s. 135-150
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Władysław Kowalak s. 151-168
Ks. Paweł Siwek SJ : koleje życia i spuścizna pisarska Roman Darowski s. 169-179
Kilka uwag i refleksji na temat XV Kongresu Biblistów Polskich 27-29 września 1977 r., Góra św. Anny Janusz Frankowski s. 181-187
Sater i nowe w eschatologii Jacek Bolewski s. 189-199
"Christliche Erziehung in Europa", t. 5, München 1977 : [recenzja] Jan Stanisz Bronisław Twardzicki s. 201-202
"Das Markusevangelium", cz. 2, Rudolf Pesch, Freiburg-Basel-Wien 1977 : [recenzja] Julian Sulowski Rudolf Pesch (aut. dzieła rec.) s. 202-203
"Der theologische Hintergrund des Jakobusbriefes", Rudolf Hoppe, Würzburg 1977 : [recenzja] Julian Sulowski Rudolf Hoppe (aut. dzieła rec.) s. 203-204
"Weg zur Sozialpädagogik : Orientierung und Einführung : Probleme, Aufgaben, Institutionen", Hans Küpper, Paderborn 1977 : [recenzja] Jan Charytański Hans Küpper (aut. dzieła rec.) s. 205-206
"Die Verkündigung des Heils beim Evangelisten Lukas", Richard Glöckner, Mainz 1976 : [recenzja] Julian Sulowski Richard Glöckner (aut. dzieła rec.) s. 205
"Der Religionen der Gegenwart : ihre Herkunft, ihre Besonderheiten, ihr Beitrag zur Lösung der Weltprobleme", Peter Meinhold, Freiburg im Breisgau 1978 : [recenzja] Józef Kulisz Peter Meinhold (aut. dzieła rec.) s. 206-207
"Geschichten von Tod und Auferstehung", Johann Hoffmann-Herreros, Mainz 1978 : [recenzja] Józef Kulisz Johann Hoffmann-Herreros (aut. dzieła rec.) s. 207-208
"Geschenke Freiheit : Einführung in die Gnadenlehre", Gisbert Greshake, Freiburg-Basel-Wien 1977 : [recenzja] Jacek Bolewski Gisbert Greshake (aut. dzieła rec.) s. 208-209
"Täglich aus dem Glauben leben : 365 Texte zum Nachdenken und Beten", Ladislaus Boros, Mainz 1977 : [recenzja] Jacek Bolewski Ladislaus Boros (aut. dzieła rec.) s. 209
"Die Demut Gottes : Meditationen, Lider, Gebete", Franz von Assisi, wyboru dokonali Anton Rotzetter, Elisabeth Hug, Einsiedeln 1977 : [recenzja] Jacek Bolewski Franz von Assisi (aut. dzieła rec.) Elisabeth Hug (aut. dzieła rec.) Anton Rotzetter (aut. dzieła rec.) s. 210
"Deutsche Mystiker : eine Textauswahl", wyd. Gundolf Gieraths, Einsiedeln 1977 : [recenzja] Jacek Bolewski Gundolf Gieraths (aut. dzieła rec.) s. 210-211