Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Collectanea Theologica
1998, Tom 68, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jerozolima - miasto święte żydów, chrześcijan i muzułmanów : IX Sympozjum Teologiczne "Kościół a Żydzi i judaizm", Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 6 V 1997 Waldemar Chrostowski s. 5-7
3000 lat Jerozolimy w kontekście źródeł historycznych i archeologicznych Przemysław Nowogórski s. 8-16
Jerozolima - Miasto Święte Żydów Michael Schudrich s. 17-20
Jerozolima - Miasto Święte Chrześcijan : perspektywa katolicka Waldemar Chrostowski s. 21-40
Chrześcijanizm i judaizm : porozumienie i jego trudności Zbigniew Paszta s. 41-57
Jerozolima - Miasto Święte Muzułmanów Mahmud Taha Żuk s. 59-63
Jerozolima - miejscem dialogu i ekumenizmu? Karol Karski s. 65-73
Teologiczne podstawy dialogu międzyreligijnego w nauczaniu Jana Pawła II Wojciech Kluj s. 75-107
Biuletyn patrystyczny (50) Tadeusz Kołosowski s. 109-121
Biuletyn katechetyczny (83) Władysław Kubik s. 123-150
Biuletyn teologii laikatu (92) Eugeniusz Weron s. 151-162
Biuletyn ekumeniczny (1) Ewa Jóźwiak s. 163-179
Sympozjum "Dobro i zło po Auschwitz", Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym, 22-25 IX 1997 Waldemar Chrostowski s. 175-179
"Jesus, Freund und Anwalt der Grauen. Frauenpräsens und Frauenabwesentheit in der Geschichte Jesu (mit einem Beitrg von Walter Kirschläger), Eugen Ruckstuhl, Stuttgart 1996 : [recenzja] Jan Załęski Eugen Ruckstuhl (aut. dzieła rec.) s. 181-186
"Quando il Papa chiede perdono. Tutti i mea culpa di Giovanni Paolo II", Luigi Accattoli, Milano 1997 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Luigi Accattoli (aut. dzieła rec.) s. 186-189
"Religie świata o Jezusie. Dossier Jezusa Chrystusa. Dokument Komisji ds. Dialogu Międzyreligijnego Papieskiego Komitetu Obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000", przeł. Piotr Pindur, Katowice 1998 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Piotr Pindur (aut. dzieła rec.) s. 189-194
"Thomas d'Aquin et les thomismes. Essai sur l'histoire des thomismes", Géry Prouvost, Paris 1996 : [recenzja] Włodzimierz Artyszuk Géry Prouvost (aut. dzieła rec.) s. 195-197
"Bibliografia dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce za lata 1945-1995", red. Waldemar Chrostowski, Warszawa 1997 : [recenzja] Michał Horoszewicz Waldemar Chrostowski (aut. dzieła rec.) s. 198-210
"L'Église en fragments - vers quelle unité?", Giuseppe Ruggieri, Miklòs Tomka (ed.), Paris 1997 : [recenzja] Michał Horoszewicz Giuseppe Ruggieri (aut. dzieła rec.) Miklòs Tomka (aut. dzieła rec.) s. 210-222