Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Collectanea Theologica
1978, Tom 48, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sposób przedstawiania chrztu w katechezie Edward Materski s. 5-13
Pokuta i pojednanie w Nowym Testamencie Kazimierz Romaniuk s. 15-34
Polska socjologia religii w okresie powojennym : kierunki, metody i problematyka badań Władysław Piwowarski s. 35-70
Ostatnie innowacje Kościoła polskiego w sprawie wieku bierzmowania Jacek Salij s. 71-82
Biuletyn liturgiczny Bogusław Nadolski s. 83-98
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 99-115
Biuletyn homiletyczny Bronisław Mokrzycki s. 117-135
Biuletyn katechetyczny Władysław Kubik s. 137-149
Biuletyn teologii laikatu Eugeniusz Weron s. 151-165
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Władysław Kowalak s. 167-184
Udział migrantów w ewangelizacji Kościoła i świata Józef Bakalarz s. 185-190
Doświadczenie łaski według Edwarda Schillebeeckxa Stefan Moysa s. 191-197
"Prawo zakonne po Soborze Watykańskim II", Joachim Roman Bar, Warszawa 1977 : [recenzja] Ferdynand Pasternak Joachim Roman Bar (aut. dzieła rec.) s. 199-200
"Das Leiden am sinnlosen Leben : Psychotherapie für heute", Victor E. Frankl, Freiburg-Basel-Wien 1977 : [recenzja] Ryszard Przymusiński Victor E. Frankl (aut. dzieła rec.) s. 200-202
"Verstehen und verstanden werden", Erich Blumenthal, München-Luzern 1977 : [recenzja] Tadeusz Wołoszyn Erich Blumenthal (aut. dzieła rec.) s. 202-203
"Deklassiert? : Arbeiter - Jugendliche in der Kirche", Dietrich Schirmer, Eva Schirmer, Mainz 1976 : [recenzja] Tadeusz Wołoszyn Dietrich Schirmer (aut. dzieła rec.) Eva Schirmer (aut. dzieła rec.) s. 203-204
"Seelsorge als Sorge um Menschen", Karl Frielingsdorf, Günther Stöcklin, Mainz 1976 : [recenzja] Tadeusz Wołoszyn Karl Frielingsdorf (aut. dzieła rec.) Günther Stöcklin (aut. dzieła rec.) s. 205-206
"Jesus von Nazareth", Hubert Frankenmöhle, Mainz 1976 : [recenzja] Julian Sulowski Hubert Frankenmöhle (aut. dzieła rec.) s. 206-207
"Welterfahrung und Glaube als Grundproblem biblischer Theologie", Ulrich Luck, München 1976 : [recenzja] Julian Sulowski Ulrich Luck (aut. dzieła rec.) s. 207-208
"Z problematyki dialogu chrześcijańsko-marksistowskiego", Stanisław Kowalczyk, Warszawa 1977 : [recenzja] Stefan Moysa Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 208-209
"Gott kommt als Kind", Arno Schilson, Freiburg-Basel-Wien 1977 : [recenzja] Stefan Moysa Arno Schilson (aut. dzieła rec.) s. 209-210
"Offenheit des Geistes", Ladislaus Boros, Freiburg im Breisgau 1977 : [recenzja] Jacek Bolewski Ladislaus Boros (aut. dzieła rec.) s. 210
"Was Weihnachten bedeutet : Meditation zu Lukas 2, 1-20", Anton Vögtle, Freiburg-Basel-Wien 1977 : [recenzja] Jacek Bolewski Anton Vögtle (aut. dzieła rec.) s. 210-211
"Wer ist Jesus Christus?", wyd. Joseph Sauer, Freiburg-Basel-Wien 1977 : [recenzja] Jacek Bolewski Joseph Sauer (aut. dzieła rec.) s. 211-213
"Revolutionary Theology Comes of Age", J. Miguez Bonino, London 1975; "Christians and Marxists : the Mutual Challange to Revolution", J. Miguez Bonino, London-Sydney-Auckland-Toronto 1976 : [recenzja] Roman Forycki J. Miguez Bonino (aut. dzieła rec.) s. 213-215