Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Collectanea Theologica
1997, Tom 67, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy kobiety powinny milczeć w Kościele? : (1 Kor 14, 34-35) Jan Załęski s. 5-20
Nauka Soboru Watykańskiego II i współczesnej teologii o Objawieniu Henryk Seweryniak s. 21-34
Z orędzia nowej ewangelizacji Andrzej F. Dziuba s. 35-49
Diakonat stały we współczesnym Kościele rzymskokatolickim Marek Marczewski s. 51-77
Rola Maryi w życiu chrześcijanina w świetle refleksji teologicznej o. Dominika Kochanowskiego OFM Tadeusz Rogalewski s. 79-93
Biuletyn patrystyczny (49) Bogdan Częsz Tadeusz Kołosowski s. 95-108
Biuletyn liturgiczny (95) Stanisław Człapa Krzysztof Konecki Jan Miazek Bogusław Nadolski Sławomir Sosnowski s. 109-130
Biuletyn teologii laikatu (90) Anastazy Bławat Eugeniusz Weron s. 131-144
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy (77) Franciszek Behrendt Gerard Głuchowski Eugeniusz Sakowicz Stanisław Szmidt Mahmud Taha Żuk s. 145-173
Życie i twórczość Jakuba Wujka (1541-1597) : sympozjum naukowe z okazji czterechsetnej rocznicy śmierci o. Jakuba Wujka, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie-Sekcja św. Andrzeja Boboli "Bobolanum" Waldemar Chrostowski s. 175-178
"Le Mystère de la Trinité. Cours de théologie orthodoxe", Boris Bobrinskoy, Paris 1996 : [recenzja] Waldemar Artyszuk Boris Bobrinskoy (aut. dzieła rec.) s. 179-181
"La Trinité ou L'excès de Dieu", Michel Corbin, Paris 1997 : [recenzja] Włodzimierz Artyszuk Michel Corbin (aut. dzieła rec.) s. 181-184
"Zagadnienia prorodzinnej edukacji seksuologicznej i profilaktyki HIV Jerzy Bajda Jerzy Rzepka (aut. dzieła rec.) s. 184-191
"Dar Boży dla Kościoła i Polski. Polskie Seminarium Duchowne w Paryżu 1945-1995", Marian Banaszak, Paryż-Poznań 1995 : [recenzja] Marian Banaszak Andrzej F. Dziuba s. 191-195
"Nasi Święci. Polski słownik hagiograficzny", pod red. Aleksandry Witkowskiej, Poznań 1995 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Aleksandra Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 195-197
"Kościół wobec homoseksualizmu", wybór Tadeusz Huk, Warszawa 1996 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Tadeusz Huk s. 197-199
"Kościół katolicki w Polsce. Informator 1995", Andrzej F, Dziuba, Warszawa 1995 : [recenzja] Władysław Wyszowadzki Andrzej F. Dziuba (aut. dzieła rec.) s. 199-202
"Wspólny świat religii", Tomasz Węcławski, Kraków 1995 : [recenzja] Wiesław G. Dawidowski Tomasz Węcławski (aut. dzieła rec.) s. 202-205
"La Sainte Église russe et la chrétienté occidentale", Oscar Beozzo, Giuseppe Alberigo (dir.), Paris 1996 : [recenzja] Michał Horoszewicz Giuseppe Alberigo (aut. dzieła rec.) Oscar Beozzo (aut. dzieła rec.) s. 205-213
"Brazilian churches in mission", Christopher Duraisingh, Zwinglio Dias (ed.), "International Review of Mission", XXXXV (July 1996) 338, ss. 345-459 : [recenzja] Michał Horoszewicz Zwinglio Dias (aut. dzieła rec.) Christopher Duraisingh (aut. dzieła rec.) s. 213-221
"A guide book approach to the Old Testament on stamps", Koichi Matsumura, Hokkaido 1993 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Koichi Matsumura (aut. dzieła rec.) s. 221-224