Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Collectanea Theologica
1997, Tom 67, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Eucharystia źródłem wolności : materiały z Sympozjum Teologicznego, Akademia Teologii Katolickiej i Papieski Wydział Teologiczny, Warszawa 12 listopad 1996 Bogusław Nadolski s. 5-6
Obecność eucharystyczna Bogusław Nadolski s. 7-15
Eucharystia źródłem wolności Ryszard Moń s. 17-26
Ikonografia i ikonologia eucharystii : eucharystyczna ikonosfera Janusz Niwiński s. 27-39
Duchowość eucharystyczna Jerzy Józef Kopeć s. 41-59
Eucharystia-wolność-rodzina Józef Krasiński s. 61-78
Kulturotwórcza rola eucharystii : teologiczne misterium - literackie świadectwo Jerzy Szymik s. 79-95
Eklezjologia eucharystyczna Mikołaja Afanasjewa Wojciech Słomski s. 97-105
Tekstylna pamiątka Kościoła : mnemotechniczne i namnetyczne aspekty szat liturgicznych Ditmar Thönnes s. 107-118
Biuletyn liturgiczny (94) Adam Durak Czesław Krakowiak Jacek Staniek Jacek Stępczak s. 119-140
Biuletyn teologicznomoralny (96) Anna Abram Krzysztof Maj Józef Zabielski s. 141-161
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy (76) Marek Kowalik Eugeniusz Sakowicz Stanisław Szmidt Henryk Zimoń s. 163-194
Biuletyn polonijny (45) Adam Bobrzyk Roman Dzwonkowski Eugeniusz Sakowicz Piotr Tomaszowski Edward Walewander s. 195-212
"Religion und Glaube in der Postmoderne", Herman Kochanek (Hrsg.), Nettetal 1996 : [recenzja] Janusz Mariański Herman Kochanek (aut. dzieła rec.) s. 213-217
"Orędzie moralne Jezusa Chrystusa", Andrzej Dziuba, Warszawa 1996 : [recenzja] Paweł Góralczyk Andrzej Dziuba (aut. dzieła rec.) s. 218-220
"Historia de la teología moral en América Latina. Ensayos y materiales", Francisco Moreno Rejon, Lima 1994 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Francisco Moreno Rejon s. 220-224
"Teologie moralności i prawa. Studium metateoretyczne", Marian Biskup, Wrocław 1996 : [recenzja] Andzrej F. Dziuba Marian Biskup (aut. dzieła rec.) s. 224-227
"Idźcie i wy. Z zagadnień biblijnej teologii apostolstwa", Julian Warzecha, Ząbki 1996 : [recenzja] Julian Warzecha Eugeniusz Weron s. 228-230
"Słownik mitologii i religii czarnej Afryki", Stanisław Piłaszewicz, Warszawa 1996 : [recenzja] Sebastian Musiał Stanisław Piłaszewicz s. 230-232
"Sekty w Polsce a młodzież", Władysław Nowak, Olsztyn 1995 : [recenzja] Piotr Włodkowski Władysław Nowak (aut. dzieła rec.) s. 232-234
"Studia Polonijne", t. 17, Lublin 1996 : [recenzja] Eugeniusz Sakowicz s. 234-235
"De la vie au droit", James Provost, Knut Walf (dir.), Paris 1996 : [recenzja] Michał Horoszewicz James Provost (aut. dzieła rec.) Knut Walf (aut. dzieła rec.) s. 235-243
"Do Ziemi Świętej. Najstarsze opisy pielgrzymek do Ziemi Świętej (IV-VIII w.)", Piotr Iwaszkiewicz (oprac.), Kraków 1996 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Piotr Iwaszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 243-244