Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Collectanea Theologica
1978, Tom 48, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Posługiwanie kościelne : stan i perspektywy dialogu Stanisław Celestyn Napiórkowski s. 5-36
W poszukiwaniu parenezy w Starym Testamencie Lech Stachowiak s. 37-57
Problematyka ustalania norm etycznych Joachim Piegsa s. 59-68
Eucharystia sakramentem Wcielenia w ujęciu Teilharda de Chardin Józef Kulisz s. 69-77
Sześćsetlecie Jasnej Góry 1382-1982 Kazimierz Szafraniec s. 79-96
Biuletyn liturgiczny Bogusław Nadolski s. 97-109
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 111-125
Biuletyn homiletyczny Bronisław Mokrzycki s. 127-147
Biuletyn katechetyczny Władysław Kubik s. 149-164
Biuletyn teologii laikatu Eugeniusz Weron s. 165-171
Biuletyn socjologii religii Władysław Piwowarski Franciszka Wanda Wawro s. 173-187
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Władysław Kowalak s. 189-204
"Jezus Chrystus : zarys chrystologii", Christian Duquoc, tłum. Danuta Szumska, Paris 1976 : [recenzja] Michał Czajkowski Christian Duquoc (aut. dzieła rec.) Danuta Szumska (aut. dzieła rec.) s. 205-209
"Erfahrung des Geistes : Meditation auf Pfingsten", Karl Rahner, Freiburg-Basel-Wien 1977 : [recenzja] Stefan Moysa Karl Rahner (aut. dzieła rec.) s. 209-210
"Über den Begriff der Sünde", Josef Pieper, München 1977 : [recenzja] Stefan Moysa Josef Pieper (aut. dzieła rec.) s. 210
"Euch ist es gegeben : vom Mut, den Glauben zu leben und zu verkündigen", Alexander Gerken, Freiburg-Basel-Wien 1977 : [recenzja] Stefan Moysa Alexander Gerken (aut. dzieła rec.) s. 211-212
"Beschauliches Leben inmitten der Welt", A. M. Goichon, Zürich-Einsiedeln-Köln 1977 : [recenzja] Stefan Moysa A. M. Goichon (aut. dzieła rec.) s. 212