Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 33
Collectanea Theologica
1978, Tom 48, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ uprzemysłowienia na tradycyjną religijność polską Władysław Piwowarski s. 5-26
Ustawa kościelna «ordinatio rationis» czy «ordinatio fidei»? Remigiusz Sobański s. 27-35
Teoria soboru powszechnego w świetle Vaticanum II Edward Sztafrowski s. 37-56
Sykle w Starym Testamencie Zbigniew Żabiński s. 57-69
Sprawiedliwość Boża w Liście do Rzymian Kazimierz Romaniuk s. 71-81
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 83-102
Biuletyn homiletyczny Bronisław Mokrzycki s. 103-124
Biuletyn katechetyczny Władysław Kubik s. 125-140
Biuletyn teologii laikatu Eugeniusz Weron s. 141-155
Stefan Szolc Rogoziński : świecki inicjator działalności misyjnej Antoni Kurek s. 165-171
"Unfehlbarkeit der Kirche in Aufklärung und Romantik : eine dogmengeschichtlische Untersuchung für die Zeit der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert", Franz Xaver Bantle, Freiburg-Basel-Wien 1976 : [recenzja] Henryk Bogacki Franz Xaver Bantle (aut. dzieła rec.) s. 173-174
"Kirche und Tradition : ein Beitrag zur Geschichte der theologischen Wende im 19. Jahrhundert am Beispiel des kirchlich-theologischen Kampfprogramms P. Joseph Kleutgens SJ : Darstellung und neue Quellen", Konrad Deufel, München-Paderborn-Wien 1976 : [recenzja] Henryk Bogacki Konrad Deufel (aut. dzieła rec.) s. 174-175
"Nazwanie wichru : odnowa języka religijnego", Langdon Gilkey, tłum. T. Mieszkowski, Warszawa 1976 : [recenzja] Czesław Bartnik Langdon Gilkey (aut. dzieła rec.) T. Mieszkowski (aut. dzieła rec.) s. 175-177
"Metoda w teologii", Bernard J. F. Lonegran, przeł. A. Bronk, Warszawa 1976 : [recenzja] Czesław Bartnik A. Bronk (aut. dzieła rec.) Bernard J. F. Lonegran (aut. dzieła rec.) s. 177-179
"Z teorii i praktyki głoszenia słowa Bożego", pod red. Waldemara Wojdeckiego, Warszawa 1976 : [recenzja] Andrzej Zuberbier Waldemar Wojdecki (aut. dzieła rec.) s. 179-180
"Ewolucja i stworzenie : próba reinterpretacji problematyki ewolucji i stworzenia na podstawie tomistycznej koncepcji partycypacji", Ludwik Wciórka, Poznań 1976 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga Ludwik Wciórka (aut. dzieła rec.) s. 180-183
"Philosophisches Wörterbuch", red. Walter Brugger, Freiburg-Basel-Wien 1976 : [recenzja] Józef Kulisz Walter Brugger (aut. dzieła rec.) s. 183
"Célébrer Jesus-Christ : l'année liturgie", t. 1-4, Adrien Nocent, Paris 1975-1976 : [recenzja] Józef Kulisz Andrien Nocent (aut. dzieła rec.) s. 183-185
"Mutiara Pulau Timor = Perła Wyspy Timor", t. 1, Tadeusz Bartkowiak, Ende-Flores 1975 : [recenzja] Henryk Gzella Tadeusz Bartkowiak (aut. dzieła rec.) s. 185-186
"Das vergesse ich nie - Jugendliche berichten über ihre Erlebnisse - eine Dokumentation", wyd. Helma Thielscher, Paderborn 1977 : [recenzja] Jan Tomczak Helma Thielscher (aut. dzieła rec.) s. 186-187
"Wir freuen uns auf die Predigt : Beispiele für Kinder- , Jugend- und Familiengottesdienste", Willi Hoffsümmer, Mainz 1976 : [recenzja] Jan Tomczak Willi Hoffsümmer (aut. dzieła rec.) s. 187-188
"Zum Lob seiner Herrlichkeit", Hermann Volk, Mainz 1976 : [recenzja] Jan Tomczak Hermann Volk (aut. dzieła rec.) s. 188-189
"Erziehender Umgang mit Kindern", Karl Bekker, Paderborn 1977 : [recenzja] Jan Tomczak Karl Bekker (aut. dzieła rec.) s. 189-190
"Gemeindekatechese : Perspekiven zu einer pastoralen Konzeption", Josef Müller, Mainz 1976 : [recenzja] Jan Tomczak Josef Müller (aut. dzieła rec.) s. 190-191
"Stärker als der Tod : Zukunft - Tod - Auferstehung - Himmel - Hölle - Fegfeuer", Gisbert Greshake, Mainz 1976 : [recenzja] Jan Tomczak Gisbert Greshake (aut. dzieła rec.) s. 191-192
"Handbuch der Religionspädagogik", t. 3, wyd. Erich Feifel, Robert Leuenberger, Günter Stachel, Klaus Wegenast, Zürich-Einsiedeln-Köln 1975 : [recenzja] Zygmunt K. Kacprzak Erich Feifel (aut. dzieła rec.) Robert Leuenberger (aut. dzieła rec.) Günter Stachel (aut. dzieła rec.) Klaus Wegenast (aut. dzieła rec.) s. 192-194
"Oberschlesien im Spannungsfeld zwischen Deutschland, Polen und Böhmen-Mähren : ein Untersuchung der Kirchenpatrozinien im mittelalterlichen Archidiakonat Oppeln", Heinrich Tukay, Köln-Wien 1976 : [recenzja] Kazimierz Leń Heinrich Tukay (aut. dzieła rec.) s. 194-195
"Der Breif an Die Kolosser", Eduard Schweitzer, Zürich-Einsiedeln-Köln-Neukirchen 1976 : [recenzja] Stefan Moysa Eduard Schweitzer (aut. dzieła rec.) s. 196-197
Ewangeliczność życia zakonnego Kazimierz Szafraniec s. 197-164
"Osternverkündigen : Entwurf einer Fundamentalkerygmatik", Josef Breuss, München 1977 : [recenzja] Stefan Moysa Josef Breuss (aut. dzieła rec.) s. 197-198
"Arbeitsweisen systematischer Theologie : eine Anleitung", Gerhard Sauter, Alex Stock, München-Mainz 1977 : [recenzja] Stefan Moysa Gerhard Sauter (aut. dzieła rec.) Alex Stock (aut. dzieła rec.) s. 198-199
"Afrikanisches Christsein : eine religionspädagogische Herausforderung", Fritz Köster, Zürich-Einsiedeln-Köln 1977 : [recenzja] Fritz Köster Stefan Moysa s. 199-200
"Die Botschaft der Freude", Bernhard von Clairvaux, wyd. Jean Leclerq, Zürich-Einsiedeln-Köln 1977 : [recenzja] Stefan Moysa Bernhard von Clairvaux (aut. dzieła rec.) Jean Leclerq (aut. dzieła rec.) s. 200-201