Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Collectanea Theologica
1997, Tom 67, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej "Interpretacja Biblii w Kościele" : 34 Sympozjum Biblistów Polskich, Radom, 11-13 IX 1996 Waldemar Chrostowski s. 5-6
Droga Słowa Bożego od jego zrozumienia do inkulturacji Stanisław Haręzga s. 7-28
Obraz kultu Bożego w podstawowym dziele deuteronomistycznym Tadeusz Brzegowy s. 29-50
Wykorzystanie Pisma Świętego w "Lectio Divina" Jan Kanty Pytel s. 51-55
Alegoria i teoria w egzegezie starożytnego Kościoła Antoni Paciorek s. 57-78
Pismo Święte w liturgii chrześcijańskiej Adam Ryszard Sikora s. 79-89
Pismo Święte w dialogu ekumenicznym Michał Czajkowski s. 91-107
Pismo Święte w duszpasterstwie Jerzy Chmiel s. 109-115
Biuletyn patrystyczny (48) Tadeusz Kołosowski s. 117-130
Biuletyn liturgiczny (93) Bogusław Nadolski s. 131-147
Biuletyn teologii laikatu (88) Eugeniusz Weron s. 149-159
Dziedzictwo Sługi Bożego : (w dziesiątą rocznicę śmierci ks. Franciszka Blachnickiego † 27 II 1987) Marek Marczewski s. 161-171
Od Ziemi do Ludów : szerzenie się chrześcijaństwa w pierwszych wiekach Krzysztof Bardski s. 173-179
Międzynarodowe Sympozjum Biblijne, Ljubljana, 17-20 IX 1996 Bernard Wodecki s. 175-180
"Chiesa e Sacra scrittura. Un secolo di magistero ecclesiastico e studi biblici", Pio Laghi, Maurice Gilbert, Albert Vanhoye, Roma 1994 : [recenzja] Waldmar Chrostowski Maurice Gilbert (aut. dzieła rec.) Pio Laghi (aut. dzieła rec.) Albert Vanhoye (aut. dzieła rec.) s. 181-812
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Metodologia dell'Antico", Horacio Simian-Yofre (Ed.), Bologna 1997 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Horacio Simian-Yofre s. 182-185
"Czy Jezus wiedział, że jest Bogiem?", F. Dreyfus, Poznań 1995 : [recenzja] Krzysztof Stępniak F. Dreyfus (aut. dzieła rec.) s. 185-186
"Christology", Gerald O'Collins, Oxford 1995 : [recenzja] Marek Skierkowski Gerald O'Collins (aut. dzieła rec.) s. 187-189
"Orędzie moralne Jezusa Chrystusa", Andrzej Franciszek Dziuba, Warszawa 1996 : [recenzja] Władysław Wyszowadzki Andrzej Franciszek Dziuba (aut. dzieła rec.) s. 189-194
"Wiarygodność chrześcijaństwa", Marian Rusecki, Lublin 1994 : [recenzja] Janusz Nawrocki Marian Rusecki (aut. dzieła rec.) s. 194-198
"Objawienie chrześcijańskie i jego wiarygodność według Rene Latourelle'a", Ireneusz Sławomir Ledwoń, Lublin 1996 : [recenzja] Henryk Seweryniak Ireneusz Sławomir Ledwoń (aut. dzieła rec.) s. 199-202
"Rozmowy o dialogu", Waldemar Chrostowski, Warszawa 1996 : [recenzja] Michał Horoszewicz Waldemar Chrostowski (aut. dzieła rec.) s. 203-210
"Le pèlerinage", V. Elizondo, Ch. Duquoc (dir.), Paris 1996 : [recenzja] Michał Horoszewicz Ch. Duquoc (aut. dzieła rec.) V. Elizondo (aut. dzieła rec.) s. 210-216