Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 36
Collectanea Theologica
1977, Tom 47, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dokąd zmierza prawo kościelne? Remigiusz Sobański s. 5-15
Z problematyki charyzmatów Ducha Świętego Stefan Moysa s. 17-38
Czy jest jeszcze miejsce dla moralności chrześcijańskiej? Jean-Marie Aubert Tadeusz Sikorski (tłum.) s. 39-48
Pojęcie Boga u dzieci w świetle dotychczasowych badań Roman Murawski s. 49-60
Spór o metodę nauczania Pisma św. w polskich uczelniach teologicznych w XIX wieku Marian Wolniewicz s. 61-72
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 73-88
Biuletyn homiletyczny Bronisław Mokrzycki s. 89-105
Biuletyn katechetyczny Władysław Kubik s. 107-142
Biuletyn teologii laikatu Eugeniusz Weron s. 143-157
Biuletyn socjologii religii Władysław Piwowarski Franciszka Wanda Wawro s. 159-170
Tezy o wzajemnym stosunku Urzędu Nauczycielskiego Kościoła i teologii, 6 czerwca 1976 r. Międzynarodowa Komisja Teologiczna s. 171-180
Akomodacja liturgii skaramentu małżeństwa nowego Rytuału Rzymskiego Pawła VI do potrzeb diecezji polskich Władysław Nowak s. 181-186
"Das Petrusamt in der gegenwärtigen theologischen Diskussion", wyd. Hans-Joachim Mund, Paderborn 1976 : [recenzja] Henryk Bogacki Hans-Joachim Mund (aut. dzieła rec.) s. 187-188
"Glaube als Mut", Karl Rahner, Zürich-Einsiedeln-Köln 1976 : [recenzja] Stefan Moysa Karl Rahner (aut. dzieła rec.) s. 188
"Im Gespräch mit Ernst Bloch : eine theologische Wegbegleitung", Jürgen Moltmann, München 1976 : [recenzja] Stefan Moysa Jürgen Moltmann (aut. dzieła rec.) s. 188-189
"Worte der Umkehr : Gebete zur Busse und Beichte", Ambrosius Karl Ruf, Freiburg-Basel-Wien 1976 : [recenjza] Stefan Moysa Ambrosius Karl Ruf (aut. dzieła rec.) s. 189-190
"Kirche - Ort des Geistes", Walter Kasper, Gerhard Sauter, Freiburg-Basel-Wien 1976 : [recenzja] Stefan Moysa Walter Kasper (aut. dzieła rec.) Gerhard Sauter (aut. dzieła rec.) s. 190
"Maria die Mutter des Herrn : Meditationen", Bernhardt Welte, Freiburg-Basel-Wien 1976 : [recenzja] Stefan Moysa Bernhardt Welte (aut. dzieła rec.) s. 190-191
"Grundkurs des Glaubens : Einführung in den Begriff des Christentums", Karl Rahner, Freiburg-Basel-Wien 1976 : [recenzja] Stefan Moysa Karl Rahner (aut. dzieła rec.) s. 191-192
"Christliche Hoffnung und menschlicher Fortschritt : die politische Theologie von J. B. Metz als theologische Begründung gesellschaftlicher Verantwortung des Christen", Gerhardt Bauer, Mainz 1976 : [recenzja] Stefan Moysa Gerhardt Bauer (aut. dzieła rec.) s. 192-193
"Theologie im Entstehen : Beiträge zum ökumenischen Gespräch im Spannungsfeld kirchlicher Situationen", wyd. Lukas Vischer, München 1976 : [recenzja] Stefan Moysa Lukas Vischer (aut. dzieła rec.) s. 193-194
"Auf dem Weg zur Freiheit des Glaubens", Pro Oriente, Innsbruck-Wien-München 1976 : [recenzja] Stefan Moysa Pro Oriente (aut. dzieła rec.) s. 194-196
"Ist das nicht Josephs Sohn? : Jesus im heutiger Judentum", Pinchas Lapide, Stuttgart-München 1976 : [recenzja] Stefan Moysa Pinchas Lapide (aut. dzieła rec.) s. 196-197
"Jesus im Widerstreit : ein jüdisch-christlicher Dialog", Hans Küng, Pinchas Lapide, Stuttgart-München 1976 : [recenzja] Stefan Moysa Hans Küng (aut. dzieła rec.) Pinchas Lapide (aut. dzieła rec.) s. 197-198
"Juden und Christen : Verleitung zum Dialog", Pinchas Lapide, Zürich-Einsiedeln-Köln 1976 : [recenzja] Stefan Moysa Pinchas Lapide (aut. dzieła rec.) s. 198-199
"Diskussion über Hans Küngs „Christ sein”", Mainz 1976 : [recenzja] Jacek Bolewski s. 199-200
"Dreifaltigkeit : personale Zugänge zum Geheimnis", August Brunner, Einsiedeln 1976 : [recenzja] Jacek Bolewski s. 200-201
"Thesen zu einer trinitarischen Ontologie", Klaus Hemmerle, Einsiedeln 1976 : [recenzja] Jacek Bolewski Klaus Hemmerle (aut. dzieła rec.) s. 201-202
"Unterrichtsmodelle - Fach religion", z. 20 Jan Tomczak Wilhelm Köper (aut. dzieła rec.) s. 202-204
"Dein Reich komme : ein katechetischer Kurs zur Firmung : Handreichung für den Katecheten und Arbeitsblätter für den Jugendlichen", Hermine König, Karl H. König, Karl J. Klöckner, München 1976 : [recenzja] Jan Tomczak Karl J. Klöckner (aut. dzieła rec.) Hermine König (aut. dzieła rec.) Karl H. König (aut. dzieła rec.) s. 204-205
"Religionspädagogisches Praktikum", wyd. Dietrich Zillessen, Frankfurt am Main-München 1976 : [recenzja] Jan Tomczak Dietrich Zillessen (aut. dzieła rec.) s. 205-206
"Zielfelderplan - Dialog mit den Wissenschaften", wyd. Rudi Ott, Gabriele Miller, München 1976 : [recenzja] Jan Tomczak Gabriele Miller (aut. dzieła rec.) Rudi Ott (aut. dzieła rec.) s. 206-207
"Lied und Musik in Religionsunterricht und Jugendarbeit", Julius Heuberger, München 1976 : [recenzja] Jan Tomczak Julius Heuberger (aut. dzieła rec.) s. 207-208
"Darstellunges Spiel", Siegfried Krause, Paderborn 1976 : [recenzja] Jan Tomczak Siegfried Krause (aut. dzieła rec.) s. 208-209
"Sprachanalyse und Religionspädagogik : wissenschaftstheoretische und didaktische Überlegungen", Anton Grabner-Haider, Zürich-Einsiedeln-Köln 1973 : [recenzja] Jan Charytański Anton Grabner-Haider (aut. dzieła rec.) s. 209-211
"Malmappe Religion : wer bin ich : Junge - Mädchen : Licht", Hilde Heyduck-Huth, Klaus Dessecker, Zürich-Köln 1973 : [recenzja] Jan Charytański Klaus Dessecker (aut. dzieła rec.) Hilde Heyduck-Huth (aut. dzieła rec.) s. 211-212