Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Collectanea Theologica
1996, Tom 66, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Hathor - "Pani Synaju" a Biblia : kilka kluczowych hipotez wokół tradycji "merkawa" Mariusz Prokopowicz s. 5-52
Relacja Mk-Mt w świetle współczesnych ujęć teorii dwóch źródeł Mariusz Rosik s. 53-60
Współczesna interpretacja funkcji motywacyjnej cudów Jezusa Ryszard Tomczak s. 61-90
Jezus mistrzem dialogu z innymi religiami Józef Urban s. 91-103
Ważność świadectwa prawdzie w dobie ponowoczesności Paweł Bortkiewicz s. 105-113
Różne typy inności : podobieństwa i różnice pomiędzy E. Levinasem a P. Ricoeurem Ryszard Moń s. 115-128
Biuletyn teologicznomoralny (94) Józef Zabielski s. 129-144
Biuletyn katechetyczny (82) Władysław Kubik s. 145-167
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy (74) Eugeniusz Sakowicz s. 169-199
"Introduction à l'herméneutique théolgique", Werner G, Jeanrond, Paris 1995 : [recenzja] Krzysztof Martwicki Werner G. Jeanrond (aut. dzieła rec.) s. 201-203
"O miłości", Marie-Dominique Pilippe, Kraków 1995 : [recenzja] Ryszard Moń Marie-Dominique Pilippe (aut. dzieła rec.) s. 203-206
"Pierwsza Komunia Święta. Droga wtajemniczenia w Paschę Chrystusa", Stanisław Wartlieb, Kraków 1996 : [recenzja] Jan Stanisławski Stanisław Wartlieb (aut. dzieła rec.) s. 206-207
"Należeć do wszechświata. Poszukiwania na pograniczu nauki i duchowości", E. Capra, D. Steindl-Rast, T. Matus, Kraków 1995 : [recenzja] Sławomir Gurtowski Fritjof Capra (aut. dzieła rec.) Thomas Matus (aut. dzieła rec.) David Steindl-Rast (aut. dzieła rec.) s. 207-211
"Za głosem intuicji", Shakti Gawain, Laurel King, Warszawa 1995 : [recenzja] Sławomir Jagodziński Shakti Gawain (aut. dzieła rec.) Laurel King (aut. dzieła rec.) s. 212-213
"Les théologies féministes dans un contexte mondial", E. Schüssler Fiorenza, Paris 1996 : [recenzja] Elisabeth Schüssler Fiorenza Michał Horoszewicz s. 214-221
"Les mouvements de Pentecôte, aiguillon oecuménique", J. Moltmann, K.-J. Kuschel (Dir.), Paris 1996 : [recenzja] Jürgen Moltmann Michał Horoszewicz (aut. dzieła rec.) Karl-Joseph Kuschel (aut. dzieła rec.) s. 222-229