Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 39
Collectanea Theologica
1977, Tom 47, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Żródła i warunki pluralizmu teologicznego Stefan Moysa s. 5-20
Chrzest Kościoła Czesław Bartnik s. 21-32
Pneumatologia a eklezjologia : prawosławny wkład do współczesnej dyskusji ekumenicznej Wacław Hryniewicz s. 33-59
Co to jest moralność chrzścijańska? Karl Hörmann Alojzy Marcol (tłum.) s. 61-68
Kto błogosławił Abrahama według Genesis 14,19? Michał Peter s. 69-78
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 79-96
Biuletyn homiletyczny Bronisław Mokrzycki s. 97-117
Biuletyn katechetyczny Władysław Kubik s. 119-132
Biuletyn teologii laikatu Eugeniusz Weron s. 133-146
Biuletyn socjologii religii Jan Chrapek Władysław Piwowarski s. 147-154
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Władysław Kowalak s. 155-169
Teologiczna formacja przyszłych kapłanów Kongregacja Wychowania Katolickiego s. 171-197
Święto polskiej teologii : po Kongresie Teologów Polskich, 14-16 września 1976 Tadeusz Sikorski s. 199-204
"Kwestia franciszkańska" : z okazji 750-lecia śmierci św. Franciszka z Asyżu Cecylian Niezgoda s. 205-215
Nowe swiatła teologii zmartwychwstania Stefan Moysa s. 217-222
"Utopie, Technologie, Lebensqualität", Alfons Auer, Zürich-Einsiedeln-Köln 1976 : [recenzja] Zygmunt Perz Alfons Auer (aut. dzieła rec.) s. 223-224
"Theologische Ethik : Einführung", Wilhelm Korff, Walter Fürst, Josef Torgler, Freiburg-Basel-Wien 1975 : [recenzja] Zygmunt Perz Walter Fürst (aut. dzieła rec.) Wilhelm Korff (aut. dzieła rec.) Josef Torgler (aut. dzieła rec.) s. 224
"Proseminar Theologie : Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten und in die theologische Buchkunde", Albert Raffelt, przedmowę napisał Karl Lehmann, Freiburg-Basel-Wien 1975 : [recenzja] Zygmunt Perz Karl Lehmann (aut. dzieła rec.) Albert Raffelt (aut. dzieła rec.) s. 224-225
"Studium Katholische Theologie : Berichte, Analysen, Vorschläge", t. 5, wyd. Erich Feifel, Zürich-Einsiedeln-Köln 1975 : [recenzja] Zygmunt Perz Erich Feifel (aut. dzieła rec.) s. 225
"Prinzipien christlicher Moral", Joseph Ratzinger, Heinz Schürmann, Hans Urs von Balthasar, Einsiedeln 1975 : [recenzja] Zygmunt Perz Hans Urs von Balthasar (aut. dzieła rec.) Joseph Ratzinger (aut. dzieła rec.) Heinz Schürmann (aut. dzieła rec.) s. 226
"Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens", Bernhard Grom, Josef Schmidt, Freiburg im Breisgau 1975 : [recenzja] Zygmunt Perz Bernhard Grom (aut. dzieła rec.) Josef Schmidt (aut. dzieła rec.) s. 226-227
"Psychologie als Glaubenshilfe : thematische Gottesdienste", Rudolf Stertenbrink, Hannelore von Canitz, Regensburg 1974 : [recenzja] Zygmunt Perz Hannelore von Canitz (aut. dzieła rec.) Rudolf Stertenbrink (aut. dzieła rec.) s. 227
"Die Synode zum Thema... Liebe, Sexualität, Ehe", Wyd. Hildegard Camenzind-Weber, Zürich-Einsiedeln-Köln 1975 : [recenzja] Zygmunt Perz Hildegard Camenzind-Weber (aut. dzieła rec.) s. 228
"Worte des Glaubens", Pierre Teilhard de Chardin, wyboru tekstów dokonała i wstępem zaopatrzyła Alice Scherer, Freiburg-Basel-Wien 1976 : [recenzja] Józef Kulisz Pierre Teilhard de Chardin (aut. dzieła rec.) Alice Scherer (aut. dzieła rec.) s. 228-229
"Glaubenserfahrung in deer Gruppe - Wochenenden mit Jugendlichen", Klaus Bussmann, München-Düsseldorf 1976 : [recenzja] Jan Tomczak Klaus Bussmann (aut. dzieła rec.) s. 229-230
Erneuerung der Kirche durch Katechese : zum Synodenpapier „Das Katechetische Wirken der Kirche”", Georg Baudler, Düsseldorf 1975 : [recenzja] Jan Tomczak Georg Baudler (aut. dzieła rec.) s. 230-231
"Bilder des Heiles : biblische Meditationen", Gerhard Voss, Regensburg 1974 : [recenzja] Julian Sulowski Gerhard Voss (aut. dzieła rec.) s. 231-232
"Taufe - Firmung", Norbert Hofer, Wien-Freiburg-Basel 1974 : [recenzja] Julian Sulowski Norbert Hofer (aut. dzieła rec.) s. 232
"Elementar Bibel", część 3, wybrała i ułożyła Anneliese Pokrandt, ilustrował Reinhard Hermann, Lahr-München 1975 : [recenzja] Julian Sulowski Reinhard Hermann (aut. dzieła rec.) Anneliese Pokrandt (aut. dzieła rec.) s. 232-233
"Das Johannesevangelium", część 3, Rudolf Schnackenburg, Freiburg im Breisgau 1975 : [recenzja] Julian Sulowski Rudolf Schnackenburg (aut. dzieła rec.) s. 233-234
"Heilkraft des Heiligen", oprac. Josef Sudbrack, Josef Blank, Peter Hünermann, Eugen Biser, Gerhard H. Schwabe, C. Jess Groesbeck, Freiburg im Breisgau 1975 : [recenzja] Julian Sulowski Eugen Biser (aut. dzieła rec.) Josef Blank (aut. dzieła rec.) C. Jess Groesbeck (aut. dzieła rec.) Peter Hünermann (aut. dzieła rec.) Gerhard H. Schwabe (aut. dzieła rec.) Josef Sudbrack (aut. dzieła rec.) s. 234-236
"Zen-Meditation : eine Einführung", Hugo M. Enomiya-Lassale, Einsiedeln 1975 : [recenzja] Jacek Bolewski Hugo M. Enomiya-Lassale (aut. dzieła rec.) s. 236-237
"Was Ostern bedeutet : Meditation zu Mattäus 28, 16-20", Anton Vögtle, Freiburg-Basel-Wien 1976 : [recenzja] Jacek Bolewski Anton Vögtle (aut. dzieła rec.) s. 237-238
"Glaubenssprache : ihre Struktur und Anwendbarkeit in Verkündigung und Theologie", Anton Grabner-Haider, Wien-Freiburg-Basel 1975 : [recenzja] Jacek Bolewski Anton Grabner-Haider (aut. dzieła rec.) s. 238-239
"Theologie der Freiheit nach Paulus", Franz Mussner, Freiburg-Basel-Wien 1976 : [recenzja] Jacek Bolewski Franz Mussner (aut. dzieła rec.) s. 239-240
"Der Grosse Wochentags-Schott", t 1-2, Freiburg-Basel-Wien 1975-1976 : [recenzja] Henryk Bogacki s. 240
"Kirche in Werden : Studien zum Thema Amt und Gemeinde im Neuen Testament", wyd. Josef Hainz, München-Paderborn-Wien 1976 : [recenzja] Henryk Bogacki Josef Hainz (aut. dzieła rec.) s. 240-241
"Revolution und Ideologie : der Hussitismus", Robert Kalivoda, Köln-Wien 1976 : [recenzja] Henryk Bogacki Robert Kalivoda (aut. dzieła rec.) s. 241-242
"Konferencje ascetyczne : notatki słuchaczy z przemówień ojca Maksymiliana Kolbego", do druku przygotowali: J. A. Książek, W. K. Kaczmarek, pod kierunkiem Joachima Romana Bara, Niepokalanów 1976 : [recenzja] Joachim Roman Bar W. K. Kaczmarek (aut. dzieła rec.) J. A. Książek (aut. dzieła rec.) s. 242-243