Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 40
Collectanea Theologica
1977, Tom 47, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kościół jako konsekwencja Wcielenia według Teilharda de Chardin Józef Kulisz s. 5-16
Implikacje metodologiczne "pośredniego ekumenizmu" Bogdan Snela s. 17-29
Prawda religii jako fundament apologetyki ogólnej Józef Myśków s. 31-41
Elementy egzegezy patrystycznej we współczesnych interpretacjach tekstu Mt 5,32 czy 19,9 Jan Załęski s. 43-63
Czym jest panteizm? Stanisław Kowalczyk s. 65-81
Biuletyn teologicznomoralny Jan Pryszmont s. 83-105
Biuletyn homiletyczny Bronisław Mokrzycki s. 107-123
Biuletyn katechetyczny Władysław Kubik s. 125-149
Biuletyn teologii laikatu Eugeniusz Weron s. 151-163
Biuletyn teologii małżeństwa i rodziny : specjalistyczne aspekty problemu antykoncepcji Kazimierz Majdański s. 165-173
Biuletyn socjologii religii : religijność parafii wiejskich w świetle badań Florian Pełka Władysław Piwowarski s. 175-181
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Władysław Kowalak s. 183-198
Msze i kazania dla dzieci w Republice Federalnej Niemiec Wolfgang Nastainczyk Antoni Lewek (tłum.) s. 199-210
Chrystologia Edwarda Schillebeeckxa Stefan Moysa s. 211-217
Międzynarodowa bibliografia religioznawstwa Roman Nir s. 219-224
"Jean Puyo interroge le Père Congar : une vie pour la verité", Paris 1975 : [recenzja] Marzenna Straszewicz Yves Congar (aut. dzieła rec.) Jean Puyo (aut. dzieła rec.) s. 225-227
"Die Reichskirche nach Konstantin dem Grossen", część 2, Karl Baus, Hans-Georg Beck, Eugen Ewig, Hermann Josef Vogt, Freiburg-Basel-Wien 1975 : [recenzja] Emil Stanula Karl Baus (aut. dzieła rec.) Hans-Georg Beck (aut. dzieła rec.) Eugen Ewig (aut. dzieła rec.) Hermann Josef Vogt (aut. dzieła rec.) s. 227-229
"Sens et existence : en hommage à Paul Ricoeur", wyd. Gary Brent Madison, Paris 1975 : [recenzja] Stanisław Celestyn Napiórkowski Gary Brent Madison (aut. dzieła rec.) s. 229-230
"Introduction à la théologie chrétienne", Claude Tresmontant, Paris 1974 : [recenzja] Stanisław Celestyn Napiórkowski Claude Tresmontant (aut. dzieła rec.) s. 230-232
"Dieu qui es-tu? : un homme et son Dieu", Jean-Pierre Torrell, Paris 1974 : [recenzja] Stanisław Celestyn Napiórkowski Jean-Pierre Torrell (aut. dzieła rec.) s. 232-233
"Ceci est mon corps", André Manaranche, Paris 1975 : [recenzja] Stanisław Celestyn Napiórkowski André Manaranche (aut. dzieła rec.) s. 233-235
"L'au-delá retrouvé : christologie des fins dernières", Gustave Mastelet, Paris 1974 : [recenzja] Stanisław Celestyn Napiórkowski Gustave Mastelet (aut. dzieła rec.) s. 235-236
"Paul Ricoeur ou la liberté selon l'espérance", Michel Philibert, Paris 1971 : [recenzja] Stanisław Celestyn Napiórkowski Michel Philibert (aut. dzieła rec.) s. 236
"Kult in der säkularisierten Welt", Balthasar Fischer, Emil J. Lengeling, Richard Schaeffler, Frieder Schulz, Hans-Rudolf Müller-Schwefe, Regensburg 1974 : [recenzja] Jan Tomczak Balthasar Fischer (aut. dzieła rec.) Emil J. Lengeling (aut. dzieła rec.) Hans-Rudolf Müller-Schwefe (aut. dzieła rec.) Richard Schaeffler (aut. dzieła rec.) Frieder Schulz (aut. dzieła rec.) s. 236-237
"Ein katholischer Katechismus", München 1976 : [recenzja] Jan Tomczak s. 238-239
"Die Sammlung Israels : eine Untersuchung zur lukanischen Ekklesiologie", Gerhard Lohfink, München 1975 : [recenzja] Henryk Krszyna Gerhard Lohfink (aut. dzieła rec.) s. 239-240
"Grundfragen der Christologie heute", wyd. Leo Scheffczyk, Freiburg-Basel-Wien 1975 : [recenzja] Jacek Bolewski Leo Scheffczyk (aut. dzieła rec.) s. 241-242
"Naherwartung, Auferstehung, Unsterblichkeit : Untersuchungen zur christlichen Eschatologie", Gisbert Greshake, Gerhard Lohfink, Freiburg-Basel-Wien 1975 : [recenzja] Jacek Bolewski Gisbert Greshake (aut. dzieła rec.) Gerhard Lohfink (aut. dzieła rec.) s. 242-243
"Die fünf grossen Weltreligionen : Hinduismus, Buddhismus, Islam, Judentum, Christentum", wyd. Emma Brunner-Traut, Freiburg im Breisgau 1975 : [recenzja] Andrzej Śliwiński Emma Brunner-Traut (aut. dzieła rec.) s. 243-244
"Religie w przeszłości i dobie współczesnej", Helmer Ringgren, Ake V. Ström, ze szwedzkiego przł. Bogdan Kupis, Warszawa 1975 : [recenzja] Andrzej Śliwiński Bogdan Kupis (aut. dzieła rec.) Helmer Ringgren (aut. dzieła rec.) Ake V. Ström (aut. dzieła rec.) s. 244-246
"Bibliographie 1925-1975", Hans Urs von Balthasar, zestawiła (do r. 1965) Berthe Widmer, przerobiła i uzupełniła Cornelia Capol, Einsiedeln 1974 : [recenzja] Stefan Moysa Hans Urs von Balthasar (aut. dzieła rec.) Cornelia Capol (aut. dzieła rec.) Berthe Widmer (aut. dzieła rec.) s. 246
"Bibliographie Henri de Lubac SJ 1925-1974", Karl H. Neufeld, Michel Sales, Einsiedeln 1974 : [recenzja] Stefan Moysa Karl H. Neufeld (aut. dzieła rec.) Michel Sales (aut. dzieła rec.) s. 246-247
"Theologie im Pluralismus heutiger Kulturen", Bernard Lonergan, wyd. Giovanni B. Sala, Freiburg-Basel-Wien 1975 : [recenzja] Stefan Moysa Bernard Lonergan (aut. dzieła rec.) Giovanni B. Sala (aut. dzieła rec.) s. 247-248
"Jesus Christus unsere Hoffnung : Meditationen", Karl Lehmann, Freiburg-Basel-Wien 1976 : [recenzja] Stefan Moysa Karl Lehmann (aut. dzieła rec.) s. 249
"Jesus und der Menschensohn", wyd. Rudolf Pesch, Rudolf Schnackenburg, Odilo Kaiser, Freiburg-Basel-Wien 1975 : [recenzja] Stefan Moysa Odilo Kaiser (aut. dzieła rec.) Rudolf Pesch (aut. dzieła rec.) Rudolf Schnackenburg (aut. dzieła rec.) s. 249-251
Powołanie w Biblii", Kazimierz Romaniuk, Katowice 1975 : [recenzja] Stefan Moysa Kazimierz Romaniuk (aut. dzieła rec.) s. 251-252
"Christentum innerhalb und ausserhalb der Kirche", wyd. Elmar Klinger, Freiburg-Basel-Wien 1976 : [recenzja] Stefan Moysa Elmar Klinger (aut. dzieła rec.) s. 252-253
"Leben aus dem Glauben : exegetisch-homiletische Arbeitshilfen und ausgeführte Predigten zu alten Sonntagen des Markusjahren", Johann Hofmeier, Regensburg 1975 : [recenzja] Stefan Moysa Johann Hofmeier (aut. dzieła rec.) s. 253-254
"Kirchliche Stellungnahmen zu politischen und sozialen Fragen : eine Untersuchung über ihre Möglichkeiten und Grenzen anhand von ausgewählten Beispielen", Werner Heierle, Bern-Frankfurt Jan Pryszmont Werner Heierle (aut. dzieła rec.) s. 254-255
"Mit Mönchen beten : Gebete, die auch uns zu Gott führen", wyd. Walter Nigg, München-Luzern 1976 : [recenzja] Jan Pryszmont Walter Nigg (aut. dzieła rec.) s. 255-256