Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Collectanea Theologica
1986, Tom 56, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Uwielbiajcie Boga w waszym ciele" (1 Kor 6,20) : biblijne spojrzenie na problem czystości Kazimierz Romaniuk s. 5-19
O wspólne świadectwo chrześcijańskie Alfons Nossol s. 21-27
Metropolita Stylianos Harianakis - biskup i teolog w służbie pojednania Kościołów Wacław Hryniewicz s. 29-36
"Miasto Boże" w Psałterzu Tadeusz Brzegowy s. 37-59
Ruch charyzmatyczny a Kościół : zadania i cele Dominik Tomczyk s. 61-67
Palestyna w IV i V wieku po Chr. Norbert Mendecki s. 69-74
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Alojzy Marcol Jan Pryszmont Zbigniew Sareło Henryk Skorowski Zbigniew Teinert Jan Łach s. 75-91
Biuletyn homiletyczny Bronisław Mokrzycki s. 93-107
Biuletyn katechetyczny Bożena Domańska Władysław Kubik s. 109-130
Biuletyn socjologii religii Jan Chrapek Janusz Mariański Kazimierz Ryczan s. 131-142
Biuletyn patrystyczny Bogdan Częsz Stanisław Kalinkowski Wincenty Myszor Marek Starowieyski s. 143-155
Ekumeniczne doktoraty "honoris causa" Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Stanisław Józef Koza s. 157-160
Ku teologii pokoju : Sympozjum Sekcji Dogmatycznej Teologów Polskich (Łódź-Łagiewniki, 16-18 września 1985 r.) Piotr Anzulewicz s. 161-165
Bezżenność i małżeństwo w Panu : nowa interpretacja 1 Kor 7 Dominik Tomczyk s. 167-173
"Uczeń Jezusa jako głosiciel Ewangelii. Tradycja i redakcja Mt 9,35-11,1", Roman Bartnicki, Warszawa 1985 : [recenzja] Jan Łach Roman Bartnicki (aut. dzieła rec.) s. 175-178
"Chrześcijaństwo żywe", Apoloniusz Żynel, Warszawa 1985 : [recenzja] Stanisław Celestyn Napiórkowski Apoloniusz Żynel (aut. dzieła rec.) s. 178-180
"Geneza mariofanii z Lourdes w świetle źródeł historycznych. Próba oceny hipotezy psychogennej", Wojciech Tabaczyński, Warszawa 1984 : [recenzja] Marian Rusecki Wojciech Tabaczyński (aut. dzieła rec.) s. 180-184
"Eutanasia. L'illusione della buona morte", Dionigi Tettamanzi, Casale Monterrato 1985 : [recenzja] Henryk Skorowski Dionigi Tettamanzi (aut. dzieła rec.) s. 184-187
"Was allein notwendig ist. Jesusnachfolge nach dem Lukasevangelium", Carlo M. Martini, Freiburg-Basel-Wien 1984 : [recenzja] Stefan Moysa Carlo M. Martini (aut. dzieła rec.) s. 187-188