Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Collectanea Theologica
1986, Tom 56, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pokój jako podstawowa wartość w społecznym nauczaniu Kościoła Władysław Piwowarski s. 5-17
Heriberta Mühlena teologia ruchu charyzmatycznego Dominik Tomczyk s. 19-33
Transcendencja jako przedmiot Boga w myśli Starego Testamentu Roman Krawczyk s. 35-41
Filistyni, Aramejczycy i Kananejczycy w drugiej połowie drugiego tysiącelcia przed Chr. Norbert Mendecki s. 43-46
Biuletyn liturgiczny Stefan Cichy Czesław Krakowiak Bogusław Nadolski s. 47-66
Biuletyn teologicznomoralny Jerzy Bajda Jan Kowalski Alojzy Marcol Piotr Pierończyk Jan Pryszmont Zbigniew Teinert s. 67-87
Biuletyn homiletyczny Bronisław Mokrzycki s. 89-104
Biuletyn teologii laikatu Anastazy Bławat Eugeniusz Weron s. 105-118
Biuletyn socjologii religii Janusz Mariański Kazimierz Ryczan s. 119-138
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Marian Balwierz Władysław Kowalak Wacław Kuflewski Edmund Piszcz Johannes Willebrands s. 139-153
Biuletyn polonijny Józef Bakalarz Jan Paweł II Władysław Szulist s. 155-172
Biblia i informatyka Stanisław Mędala s. 173-180
Drogi i bezdroża mistyki Artur Andrzejuk s. 181-184
"Teofania w psalmach", Henryk Witczyk, Kraków 1985 : [recenzja] Tadeusz Brzegowy Henryk Witczyk (aut. dzieła rec.) s. 185-190
"Juda und Israel. Untersuchungen zur Geschichte Israels in vor- und frühstaatlicher Zeit", Karl-Heinz Hecke, Würzburg 1985 : [recenzja] Józef Wiesław Rosłon Karl-Heinz Hecke (aut. dzieła rec.) s. 190-193
"L'Exégèse de saint Jérôme d'après son "Commentaire sur Isaïe", Pierre Jay, Paris 1985 : [recenzja] Wincenty Myszor Pierre Jay (aut. dzieła rec.) s. 194-196
"Wer bist du, Menschen? Die Antwort der Bibel", Alfons Deissler, Freiburg-Basel-Wien 1985 : [recenzja] Roman Bartnicki Alfons Deissler (aut. dzieła rec.) s. 196-199
"The Way of the Lord Jesus", t. I: "Christian Moral Principles", Germain Grisez, Chicago 1983 : [recenzja] Jan Kempski Germain Grisez (aut. dzieła rec.) s. 199-203
"Chorzy w stanach terminalnych a etyka zawodowa w medycynie", pod red. J. Bogusza, Bydgoszcz 1985 : [recenzja] Wacław Gubała Józef Bogusz (aut. dzieła rec.) s. 203-206
"Wychowanie do pokoju z Bogiem i ludźmi", Janusz Tarnowski, Poznań 1985 : [recenzja] Barbara Murawska Janusz Tarnowski (aut. dzieła rec.) s. 206-208