Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Collectanea Theologica
1986, Tom 56, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Eucharystia uniwersalna Czesław Bartnik s. 5-17
Maryja w pobożności katolickiej Stanisław Celestyn Napiórkowski s. 19-33
Narody i państwa starożytnego Wschodu w drugiej połowie drugiego tysiąclecia przed Chr. Norbert Mendecki s. 35-41
Czy Jr 31,7-9 jest pokrewny orędziu Deuteroizajasza? Norbert Mendecki s. 43-53
Niektóre aspekty kształtowania u młodzieży dojrzałego sumienia Stanisław Kisiel s. 55-63
Biuletyn liturgiczny Jan Miazek Bogusław Nadolski Zbigniew Wit s. 65-76
Biuletyn teologicznomoralny Alojzy Marcol Jan Pryszmont Tadeusz Sikorski Zbigniew Teinert s. 77-93
Biuletyn katechetyczny Jan Gruszka Kryspin Z. Kacprzak Władysław Kubik Karl-Heinz Schmitt Elżbieta Kowalska (tłum.) s. 95-113
Biuletyn teologii laikatu Eugeniusz Weron s. 115-129
Biuletyn socjologii religii Ryszard Kamiński Kazimierz Ryczan s. 131-144
Biuletyn patrystyczny Krzysztof Bardski Piotr Jeuté Stanisław Kalinkowski Bronisław Kądziela Wincenty Myszor s. 145-155
Biuletyn polonijny Józef Bakalarz Stanisław Piech s. 157-172
Biskup Henryk Strąkowski (1910-1965) Jerzy Misiurek s. 173-183
"Das eine grosse Sakrament des Lebens. Studie zum Kirchentraktat des Joseph Ernst (1804-1869) mit Berücksichtigung der Lehrentwicklung in der von ihm begründeten Schule", Erich Naab, Regensburg 1985 : [recenzja] Czesław Bartnik Erich Naab (aut. dzieła rec.) s. 185-187
"Wege zum theologischen Denken. Wie kann man Glaubensaussagen aus Erfahrung klären?", Karl-Heinz Weger, Freiburg-Basel-Wien 1984 : [recenzja] Stefan Moysa Karl-Heinz Weger (aut. dzieła rec.) s. 187-188
"Brücken zum Credo. Glaubenswege", Klaus Hemmerle, Freiburg-Basel-Wien 1984 : [recenzja] Stefan Moysa Klaus Hemmerle (aut. dzieła rec.) s. 188-189
"Alles kann wer glaubt. Bergpredigt und Vaterunser in der Absicht Jesu", Rudolf Schnackenburg, Freiburg-Basel-Wien 1984 : [recenzja] Stefan Moysa Rudolf Schnackenburg (aut. dzieła rec.) s. 189
"Leben aus dem Tod. Betrachtungen zum Ostermysterium", Hans Urs von Balthasar, Freiburg-Basel-Wien 1984 : [recenzja] Stefan Moysa Hans Urs von Balthasar (aut. dzieła rec.) s. 189-190
"Jesus - Gottes und des Menschen Sohn", Herbert Vorgrimler, Freiburg-Basel-Wien 1984 : [recenzja] Stefan Moysa herbert Vorgrimler (aut. dzieła rec.) s. 190-191
"Gottes Willen tun. Gehorsam und geistliche Unterscheidung", Gisbert Greshake, Freiburg-Basel-Wien 1984 : [recenzja] Stefan Moysa Gisbert Greshake (aut. dzieła rec.) s. 191