Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Collectanea Theologica
1986, Tom 56, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Antropologia encykliki "Laborem exercens" Ignacy Dec s. 5-12
Historia żydowskiej diaspory w III wieku po Chr. - centrum babilońskie Norbert Mendecki s. 13-23
Chrzest jako milczenie : z gnostyckiej teologii chrztu w "Tractatus Tripartitus" Wincenty Myszor s. 25-29
Postulat realizacji zadań apologetycznych przez katechezę Stanisław Kisiel s. 31-36
Filozoficzne koncepcje wartości Stanisław Kowalczyk s. 37-51
Biuletyn liturgiczny Władysław Głowa Czesław Krakowiak Bogusław Nadolski s. 53-70
Biuletyn homiletyczny Bronisław Mokrzycki s. 71-85
Biuletyn katechetyczny Władysław Kubik Michael Raske Margarita Sondej s. 87-106
Biuletyn teologii laikatu Anastazy Bławat Eugeniusz Weron s. 107-118
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Władysław Kowalak Henryk Zimoń s. 119-132
Biuletyn patrystyczny Stanisław Kalinkowski Czesław Mazur s. 133-145
Biuletyn polonijny Józef Bakalarz Stanisław Piech s. 147-160
XVII zjazd polskich teologów fundamentalnych Marian Rusecki s. 161-166
"Was für morgen lebenswichtig ist. Unentdeckte Zukunftswerte", Hans Jonas, Dietmar Mieth, Freiburg im Breisgau 1983 : [recenzja] Janusz Mariański Hans Jonas (aut. dzieła rec.) Dietmar Mieth (aut. dzieła rec.) s. 167-168
"Das Missionsverständnis der Kirche in der gegenwärtigen Diskussion", Giancarlo Collet, Mainz 1984 : [recenzja] Władysław Kowalak Giancarlo Collet (aut. dzieła rec.) s. 168-170
"Ehelosigkeit und Ehe im Herrn. Eine Neuinterpretation von 1 Kor 7", Norbert Baumert, Würzburg 1984 : [recenzja] Stanisław Mędala Norbert Baumert (aut. dzieła rec.) s. 171-173
"Hoheit in Niedrigkeit. Johanneische Christologie im Prozess Jesu vor Pilatus (Joh 18, 28-19, 16a)", Rosel Baum-Bodenbender, Würzburg 1984 : [recenzja] Stanisław Mędala Rosel Baum-Bodenbender (aut. dzieła rec.) s. 173-175
"Johannes und Lukas. Untersuchungen zu den johanneisch-lukanischen Parallelperikopen Joh 4,46-54; Lk 7,1-10 - Joh 12,1-8; Lk 7,36-50; Lk 10,38-42 - Joh 20,19-29; Lk 24,36-49", Anton Dauer, Würzburg 1984 : [recenzja] Stanisław Mędala Anton Dauer (aut. dzieła rec.) s. 176-177
"Die Christen und der Staat nach Römer 13. Eine typologische Untersuchung der neueren deutschsprachigen Schriftauslegung", Lutz Pohle, Mainz 1984 : [recenzja] Stanisław Mędala Lutz Pohle (aut. dzieła rec.) s. 177-183
"Suchen was droben ist", Joseph Ratzinger, Freiburg im Br. 1985 : [recenzja] Stanisław Mędala Joseph Ratzinger (aut. dzieła rec.) s. 183-184
"Glaubensbekenntnis in den Evangelien. Eine Einführung in die biblischen Ursprünge des Credo", Alfons Kemmer, Freiburg im Br. 1985 : [recenzja] Stanisław Mędala Alfons Kemmer (aut. dzieła rec.) s. 184-186
"Ihr werdet mich sehen. Die Abschiedsworte Jesu nach Joh. 13-17", Rudolf Schnackenburg, Freiburg im Br. 1985 : [recenzja] Stanisław Mędala Rudolf Schnackenburg (aut. dzieła rec.) s. 186-187
"Was heisst Auferstehung? Meditation zu Karfreitag und Ostern", Karl Rahner, Freiburg im Br. 1985 : [recenzja] Stanisław Mędala Karl Rahner (aut. dzieła rec.) s. 187-188
Publikacje Akademii Teologii Katolickej s. 189-200