Tytuł Collectanea Theologica
ISSN 0137-6985
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Collectanea Theologica
1985, Tom 55, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Hipotetyczne elementy w przyrodniczej nauce o powstaniu i zaczątkach człowieka Bernard Hałaczek s. 5-13
Wpływ Deuteroizajasza i Ezechiela na Za 10,8.10 Norbert Mendecki s. 17-21
Jezus z Nazaretu w świetle refleksji Pinchasa Lapidego Konrad Keler s. 23-38
Ziemia Święta w III wieku po n. Chr. - działalność amoreitów Norbert Mendecki s. 39-46
O wznowieniach starej literatury pobożnościowej : pytania do wydawców i cenzorów kościelnych Stanisław Celestyn Napiórkowski s. 47-60
Niektóre psychologiczne aspekty kształtowania sumienia Stanisław Kisiel s. 61-70
Biuletyn teologicznomoralny Edward Kaczyński Antoni Młotek Jan Pryszmont Zbigniew Sareło Zbigniew Teinert Stanisław Urbański s. 71-100
Biuletyn homiletyczny Bronisław Mokrzycki s. 101-113
Biuletyn katechetyczny Władysław Kubik s. 115-135
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Władysław Kowalak Władysław Müller Bernard Wodecki s. 137-154
Biuletyn patrystyczny Stanisław Kalinkowski Wincenty Myszor Katarzyna Urbaniak s. 155-163
"Die Entdeckung des ältesten Paulus-Briefes. Paulus neu gesehen. Die Briefe an die Gemeinde der Thessalonicher", Rudolf Pesch, Freiburg-Basel-Wien 1984 : [recenzja] Jan Harasim Rudolf Pesch (aut. dzieła rec.) s. 165-166
"Matrimonio e continenza nel cristianesimo delle origini", Benedetto Prete, Brescia 1979 : [recenzja] Jan Załęski Benedetto Prete (aut. dzieła rec.) s. 166-169
"Christi Abstieg ins Totenreich und das Läuterungsgericht an den Toten. Eine bibeltheologisch-dogmatische Untersuchung zum Glaubensartikel "descendit ad inferos"", Heinz-Jürgen Vogels, Freiburg-Basel-Wien 1976 : [recenzja] Heinz-Jürgen Vogels Vogels Jan Załęski s. 169-171
"Kommentar zum Hohen Lied. Bildsprache und Theologische Botschaft", Günter Krinetzki, Frankfurt a. M.-Bern 1981 : [recenzja] Julian Warzecha Günter Krinetzki (aut. dzieła rec.) s. 171-174
"Sinfonia dell'amore sponsale. Il Cantico dei cantici", Valerio Mannucci, Torino 1982 : [recenzja] Julian Warzecha Valerio Mannucci (aut. dzieła rec.) s. 174-175
"Song of Songs. A New Translation with Introduction and Commentary", Marvin H. Pope, New York 1977 : [recenzja] Tadeusz Brzegowy Marvin H. Pope (aut. dzieła rec.) s. 175-178
"Grundprobleme Menschlichen Nachdenkens. Eine Einführung in modernes Philosophieren", Hugo Staudinger, Wolfgang Behler, Freiburg-Basel-Wien 1984 : [recenzja] Józef M. Dołęga Wolfgang Behler (aut. dzieła rec.) Hugo Staudinger (aut. dzieła rec.) s. 178-180
"Familienspiritualität. Am Beispiel einer christlichen Wochenzeitung", Hubertus Brantzen, Mainz 1984 : [recenzja] Ryszard Otowicz Hubertus Brantzen (aut. dzieła rec.) s. 180-181
W odpowiedzi ks. Wiktorowi Grmatowskiemu SJ na recenzję "Bibliografii historii Kościoła w Polsce" Ryszard Żmuda s. 183-184
Publikacje Akademii Teologii Katolickej s. 185-198